Hiperkaliemia

Hiperkaliemia to zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi powyżej 5,5 mmol/l. W medycynie wyróżnia się 2 postacie tego schorzenia: hiperkaliemię mocznicową i hiperkaliemię niemocznicową.   Potas w organizmie człowieka Potas jest jednym z najważniejszych jonów w homeostazie organizmu. Ze 100 mmol potasu (pula, którą każdego