Kości długie

/Tag:Kości długie

Wzrost kości – fizjologia i dynamika wzrastania szkieletu

Wzrost kości to proces wzrastania szkieletu w trakcie rozwoju organizmu człowieka. Procesy tworzenia się, jak i resorpcji kości przebiegają przez cały okres życia, a także warunkują ich przebudowę. Wzrost kości - fizjologia Osteogeneza, czyli kostnienie przebiega w organizmie człowieka w dwóch mechanizmach: Kostnienie śródbłoniaste (dotyczy

Układ kostny

Układ kostny Szkielet dorosłego człowieka zbudowany jest z 206 oddzielnych kości. Ich liczba jest zmienna. U 15-letniego dziecka jest większa, a u ludzi starszych mniejsza (ze względu na zrastanie się kości). Podstawowa jednostka tkanki kostnej to osteon, który składa się z komórek z wypustkami nazywanymi osteocytami.Substancja podstawowa tworzy