Konflikt rzepkowo-udowy

Konflikt rzepkowo-udowy - zaburzenia funkcji stawu rzepkowo-udowego. W prawidłowo funkcjonującym stawie rozkład sił na powierzchnie stawowe rzepki boczną i przyśrodkową w płaszczyźnie czołowej oraz na oba kłykcie kości udowej jest symetryczny. Bierną stabilizację stawu rzepkowo-udowego stanowią: więzadło rzepki, troczki rzepki oraz dopasowanie powierzchni stawowych. Stabilizatorem