Łuk odruchowy

Łuk odruchowy to droga jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora. Łuk odruchowy - budowa Zbudowany jest on z 5 głównych części: 1. Receptora. 2. Aferentnego włókna nerwowego (dośrodkowa droga doprowadzająca neuronu czuciowego - grzbietowa). 3. Ośrodkowego układu nerwowego (kora mózgu, rdzeń kręgowy, móżdżek).