Wysiłek długotrwały

Wysiłek długotrwały Za wysiłek długotrwały można uznać taki, który trwa powyżej 30 minut. W wysiłkach długotrwałych (np. bieganie, pływanie, jazda rowerem) dominują izotoniczne skurcze mięśni (zmiana długości mięśnia przy stałym jego napięciu). Energetyka wysiłków długotrwałych - w kilkusekundowych wysiłkach głównym substratem energetycznym dla resyntezy ATP