Chronaksja

Chronaksja - miara pobudliwości tkanek. Jest to najkrótszy czas impulsu (ms) potrzebny do wywołania progowego skurczu mięśnia przy natężeniu równym podwójnej reobazie.