Fizjoexpert Futuro

Zespół Browna-Sequarda – fizjoterapia

Poniżej przedstawiamy przykład kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego z pacjentem z zespołem Browna-Sequarda – neurologiczny zespół spowodowany jednostronnym, poprzecznym uszkodzeniem sznurów tylnych, drogi piramidowej (korowo-rdzeniowej – górnego neuronu ruchowego) oraz drogi rdzeniowo-wzgórzowej.

Pacjent z zespołem Browna-Sequarda – fizjoterapia

1. Wywiad:Zespół Browna-Sequarda

Imię i nazwisko: Tomasz A.
Wiek: 43 l.
Miejsce zamieszkania: Wrocław
Miejsce pracy: brak
Wykształcenie: zawodowe
Przebyte urazy / choroby współistniejące: nowotwór
Jednostka chorobowa: Zespół Browna-Sequarda
Przyczyny choroby: nowotwór
Efekty dotychczasowego leczenia: usamodzielnienie pacjenta
Źródła utrzymania: renta
Warunki mieszkaniowe: dobre (mieszkanie w kamienicy na 1 piętrze, schody o wysokich, niestabilnych stopniach. Pacjent nie ma problemu z poruszaniem się po mieszkaniu)
Możliwość korzystania z opieki osób postronnych i rodziny: brak

2. Problemy, z którymi zgłosił się pacjent:

1) Ograniczenie ruchomości w stawie biodrowym;
2) Trudności w poruszaniu się po schodach (pacjent „wchodzi i schodzi zdrową nogą”);
3) Problem z ubraniem dolnych części garderoby;
4) Utrudnione wchodzenie do wanny;
5) Brak stabilnosci w chodzeniu po nierównym podłożu;
Ocena stanu pacjenta:

3. Próba zakresu ruchomości stawów biodrowych wykonana metodą SFTR

St. biodrowy prawy:
S: 15-0-60
F: 35-0-30
T: pacjent nie może wykonać tej próby z powodu braku możliwości zgięcia st. biodrowego do 90st.
R: 30-0-30

St. biodrowy lewy:
S: 15-0-110
F: 35-0-30
T(S90): 45-0-20
R: 30-0-30

4. Próba siły mięśni testem Lovetta

KD P:
Mięsień biodrowo- lędźwiowy: 3
Mięsień czworogłowy uda: 3+
Mięsień dwugłowy uda: 5
Mięsień pośladkowy wielki: 4+

KD L:
Mięsień biodrowy- lędźwiowy: 5
Mięsień czworogłowy uda: 5
Mięsień dwugłowy uda: 5
Mięsień pośladkowy wielki: 5

5. Wykonane testy

Test Thomasa

Wynik negatywny: brak przykurczu mięśni biodrowo- lędźwiowych.

Test Up&Go

Wynik: <20 s. – niezależna mobilność w prostych czynnościach.

6. Podsumowanie:

Wykryto przykurcz mięśnia pośladkowego wielkiego prawego oraz osłabienie mięśnia biodrowo- lędźwiowego prawego.

Cele fizjoterapii:

Cel główny:

– poprawa jakości chodu po schodach oraz nierównym podłożu.

Cele podrzędne:

– poprawa ruchomości w stawie biodrowym;
– zmniejszenie napięcia mięśnia pośladkowego wielkiego po stronie prawej;
– zwiększenie siły mięśnia biodrowo-lędźwiowego i głowy długiej mięsnia czworogłowego uda po stronie prawej;
– poprawa koordynacji ruchowej i równowagi podczas lokomocji.

Postępowanie fizjoterapeutyczne

1. Poizometryczna relaksacja (PIR) mięśnia pośladkowego wielkiego prawego:

Wykonanie:

PW: leżenie tyłem, kończyna dolna prawa zgięta w stawie biodrowym i kolanowym. Opór terapeuty powyżej stawu kolanowego po stronie zginaczy. 3 serie po 5 powtórzeń.

2. Autostretching mięśnia pośladkowego wielkiego prawego:

Wykonanie:

PW: leżenie tyłem, kończyna dolna prawa wyprostowana, sznur „zapleciona pod stopę” trzymany kończynami górnymi. Pacjent wykonuje autoredresję zginając w stawie biodrowym, przyciągając sznur kończynami górnym. 3 serie po 10 powtórzeń.

3. Autostretching mięśnia pośladkowego wielkiego prawego:

Wykonanie:

PW: Stanie przy drabinkach przodem w lekkim rozkroku, dłonie trzymają szczebelek drabinki na wysokości ramion.

Ruch: pacjent wykonuje przysiady. Terapeuta stabilizuje pacjenta od tyłu trzymając za miednice. 3 serie po 10 powtórzeń.

4. Jazda na rotorze:

Pacjent wykonuje obroty o prędkości 60 na minute przy obciążeniu 50 W przez 5 minut.

5. Zwiększenie siły mięśnia biodrowo- lędźwiowego:

Konferencje Bioptron

Wykonanie:

PW: Stanie w lekkim rozkroku, obciążniki 0,5 kg na każdej nodze.

Ruch: jak najwyższe, naprzemienne unoszenie kolan. 3 serie po 10 powtórzeń.

6. Zwiększenie siły mięśnia biodrowo-lędźwiowego:

Wykonanie:

PW: siad na krześle, kończyny górne wzdłuż tułowia, ręce trzymają krzesło. Opór terapeuty powyżej kolana, po stronie prostowników.

Ruch: pacjent próbuje zgiąć staw biodrowy, przy jednoczesnym oporze terapeuty. 3 serie po 8 powtórzeń.

7. Poprawa koordynacji i równowagi:

Wykonanie:

PW: Siad na piłce gimnastycznej, kończyny górne wzdłuż tułowia.

Ruch: wychylenia miednicy: przód-tył, prawo-lewo. Terapeuta asekuruje pacjenta od tyłu, trzymając za miednicę. Czas: 3 minuty.

8. Poprawa koordynacji i równowagi:

Wykonanie:

PW: stanie przy drabinkach przodem w lekkim rozkroku na poduszce sensomotorycznej, dłonie trzymają szczebelek drabinki na wysokości ramion.

Ruch: przenoszenie ciężaru ciała z jednej kończyny dolnej na drugą oraz wspinanie się na palce i pięty. Czas 3 minuty.

9. Poprawa równowagi:

Ruch: chód po materacach. Czas 3 minuty.

10. Poprawa koordynacji i równowagi:

Wykonanie:

PW: stanie obunóż na schodku.

Ruch: pacjent przenosi kończynę dolną prawą na schodek wyżej, powrót do PW, następnie przenosi na stopień niżej, powrót do PW. Terapeuta asekuruje od dołu. 2 serie po 10 powtórzeń.

Ocena stanu pacjenta po fizjoterapii:

1. Próba zakresu ruchomości stawów biodrowych wykonana metodą SFTR.

St. biodrowy prawy:
S: 15-0-90
F: 35-0-30
T(S90): 45-0-20
R: 30-0-30

St. biodrowy lewy:
S: 15-0-110
F: 35-0-30
T(S90): 45-0-20
R: 30-0-30

2. Próba siły mięśni testem Lovetta

KD P:
Mięsień biodrowo- lędźwiowy: 3+
Mięsień czworogłowy uda: 4
Mięsień dwugłowy uda: 5
Mięsień pośladkowy wielki: 4+
KD L:
Mięsień biodrowy- lędźwiowy: 5
Mięsień czworogłowy uda: 5
Mięsień dwugłowy uda: 5
Mięsień pośladkowy wielki: 5

3. Wykonane testy

Test Thomasa

Wynik negatywny: brak przykurczu mięśni biodrowo-lędźwiowych.

Test Up&Go

Wynik: <20 s. – niezależna mobilność w prostych czynnościach.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław