Medfile

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

– czyli przedłużenie czasu przewodzenia między przedsionkami, a komorami – na elektrokardiogramie jest widoczny jako wydłużenie odcinka PQ (norma do 200 ms – 1 duża kratka, gdy przesuw papieru = 25 mm/s), lub gdy nie jest widoczny załamek Q – odcinka PR. Brak następstw klinicznych.

Sklep Spirulina

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław