Szukaj
Szukaj

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia (inaczej: blok utajony) dotyczy przedłużenia czasu przewodzenia między przedsionkami, a komorami. Na elektrokardiogramie jest widoczny jako wydłużenie odcinka PQ (norma do 200 ms – 1 duża kratka, gdy przesuw papieru = 25 mm/s), lub gdy nie jest widoczny załamek Q – odcinka PR. Brak następstw klinicznych.

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

Patofizjologia bloku przedsionkowo-komorowego

Blok lub opóźnienie przewodzenia impulsu może wystąpić w każdym miejscu w sercu, a nawet w pojedynczej komórce. Blok przedsionkowo-komorowy można zdefiniować jako opóźnienie lub przerwanie transmisji impulsu z przedsionków do komór, ponieważ doszło do uszkodzenia anatomicznego lub czynnościowego w obrębie układu przewodzącego.

Zaburzenia przewodzenia mogą być przemijające lub trwałe.

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia – charakterystyka

Schorzenie spotyka się u dobrze wytrenowanych sportowców oraz u ludzi młodych z przewagą współczulnego autonomicznego układu nerwowego. Dodatkowo często występuje w czasie snu, co wiąże się z bradykardią.

Może towarzyszyć wielu organicznym chorobom serca (często w chorobie reumatycznej oraz sarkoidozie). Może być również spowodowany przedawkowaniem glikozydów naparstnicy.

Zobacz również: Naturalne sposoby na sen.

Patronite
Patronite

Objawy i leczenie

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia nie powoduje zaburzeń hemodynamicznych, zatem nie wymaga oddzielnego leczenia. Mimo że u osób zdrowych stan ten nie wymaga dodatkowego leczenia, powinni oni pozostać pod stałą kontrolą kardiologiczną, ponieważ blok I stopnia może zwiastować bloki wyższych stopni. Dzieje się tak mniej więcej w 40% przypadków.

Gdy u chorego (ze względu na tachykardię, zaburzenia rytmu lub nadciśnienie tętnicze) rozważa się potrzebę włączenia leków mogących potencjalnie upośledzać przewodzenie przedsionkowo-komorowe, należy sprawdzić czy nie grozi mu nasilenie bloku II lub III stopnia. Informacji na ten temat może dostarczyć 24-godzinne monitorowanie EKG (spontaniczne pojawienie się bloków wyższego stopnia) lub szybka przezprzełykowa stymulacja przedsionków.

Objawy schorzenia nie są specjalnie dokuczliwe, jak wspomniano wcześniej blok tego stopnia nie powoduje zaburzeń hemodynamicznych. Można go jednak z łatwością zdiagnozować, ponieważ cechuje się specyficznym przebiegiem. W tym zaburzeniu czas przewodzenia przez węzeł AV jest wydłużony, ale przewiedzione są wszystkie bodźce. Odstęp PR jest dłuższy niż 0,22 s.

Cechy elektrokardiograficzne

  • Miejsce bloku – stopień wydłużenia ostępu PR i czas trwania zespołów QRS mogą pomóc w przewidywaniu miejsca opóźnienia przewodzenia. W rezultacie bardzo długi lub bardzo zmienny odstęp PR wskazuje na zajęcie węzła przedsionkowo-komorowego.
  • Węzeł przedsionkowo-komorowy – jest najczęstszym miejscem opóźnienia, chociaż wydłużenie przewodzenia może dotyczyć każdego miejsca.
  • Układ Hisa-Purkiniego – wydłużenie przewodzenia w obrębie pęczka Hisa może spowodować wystąpienie bloku pierwszego stopnia. Należy również brać pod uwagę połączenie wydłużenia przewodzenia w obrębie węzła i w układzie Hisa-Purkiniego.
  • Przedsionek – blok I stopnia wywołany przez śród lub międzyprzedsionkowe opóźnienie nie jest rzadkością. W efekcie cechy powiększenia lewego przedsionka w EKG odzwierciedlają wydłużenie przewodzenia międzyprzedsionkowego.

Zobacz również: Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia oraz blok przedsionkowo-komorowy III stopnia.

Ciekawostka

Pacjent z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia powinien być poddawany seryjnym badaniom EKG celem obserwacji zachowania się odstępu PR. Jego wydłużenie może nastąpić wtórnie do tworzenia się ropnia okołozastawkowego i zwykle zwiastuje szybki rozwój bloku całkowitego i rozejścia się zastawki. Dlatego u tych pacjentów progresja wydłużenia odstępu PR wymaga przeprowadzenia badania echokardiograficznego w trybie pilnym i wszczepienia elektrody do czasowej stymulacji.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Mandecki T., Kardiologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
  2. Siva A., Noble M., Kardiologia, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2004.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *