eFizjoterapia

Bierny zakres ruchu to zakres uzyskany przy użyciu momentów sił zewnętrznych, przy czym mięśnie zachowują się biernie. Samo pojęcie zakresu ruchu odnosi się do ruchów w stawach od pełnego wyrostu do pełnego zgięcia. Pomiar wykonuje się za pomocą goniometra. Ujmując innymi słowami, bierny zakres ruchu to ruch określonej części ciała, który odbywa się w określonym stawie lub w kilku stawach i wykonywany jest przez fizjoterapeutę bez jakiejkolwiek aktywności ze strony pacjenta.

 

Bierny zakres ruchu – pomiar

Do zapisywania wykonanych pomiarów zakresu ruchomości (zarówno biernego jak i czynnego) stosuje się system SFTR. Należy wiedzieć jak go odczytywać. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące prawidłowego odczytywania zapisu:

Sklep Spirulina
 • ruchy wyprostu i wszelkie ruchy prowadzone od ciała zapisuje się jako pierwsze w członie, z kolei ruchy zgięcia i wszystkie prowadzone do ciała zapisuje się jako ostatnie;
 • pozycja wyjściowa oznaczona jest symbolem 0 i zapisuje się ją w środku;
 • skłony i skręty głowy czy kręgosłupa w lewo zapisuje się jako pierwsze, natomiast ruchy w prawą stronę jako ostatnie;
 • rotacje zewnętrzne kończyn zapisywane są jako pierwsze, natomiast wewnętrzne jako ostatnie.

Poniżej przedstawiono normy zakresu ruchów biernych dla poszczególnych stawów. Podzielone zostały zgodnie z wiekiem, ponieważ zakres ruchomości zmienia się wraz z upływem lat. Cyfra rzymska I dotyczy osób w wieku 18-40 lat, II dotyczy osób w przedziale wiekowym od 41 do 60 lat, z kolei cyfra III odnosi się do osób po 61 roku życia.

Staw ramienny

 • wznos kończyny górnej poprzez odwiedzenie: I – 180 stopni, II – od 175 do 180 stopni, III – 170 stopni;
 • zgięcie: 90 stopni dla każdego przedziału wiekowego;
 • wyprost: I – 65 stopni, II – 55 stopni, III – 45 stopni;
 • odwodzenie: 90 stopni dla każdego przedziału wiekowego;
 • przywiedzenie: 0 stopni dla każdego przedziału wiekowego;
 • zgięcie w płaszczyźnie horyzontalnej: I – 135 stopni, II – 130 stopni, III – 125 stopni;
 • wyprost w płaszczyźnie horyzontalnej: I – 40 stopni, II – 35 stopni, III – 35 stopni;
 • rotacja zewnętrzna: I – 95 stopni, II – od 90 do 95 stopni, III – od 85 do 90 stopni;
 • rotacja wewnętrzna: I – 85 stopni, II – 85 stopni, III – 80 stopni.

Zobacz również: Płaszczyzny ciała.

Staw łokciowy

 • zgięcie: I – 155 stopni, II – 150 stopni, III – 145 stopni;
 • wyprost: 0 stopni dla każdego przedziału wiekowego;
 • odwracanie przedramienia (supinacja): I – 90 stopni, II – od 85 do 90 stopni, III – 85 stopni;
 • nawracanie przedramienia (pronacja): 90 stopni dla każdego przedziału wiekowego.

Staw promieniowo-nadgarstkowy

 • zgięcie: I – od 85 do 90 stopni, II – od 80 do 85 stopni, III – 75 stopni;
 • wyprost: I – 80 stopni, II – 75 stopni, III – od 65 do 70 stopni;
 • odwodzenie (ruch dopromieniowy): I – 25 stopni, II – od 20 do 25 stopni, III – 20 stopni;
 • przywiedzenie (ruch dołokciowy): I – od 45 do 50 stopni, II – od 40 do 45 stopni, III – 40 stopni.

Staw biodrowy

 • zgięcie: I – 130 stopni, II – 120 stopni, III – 110 stopni;
 • wyprost: I – 20 stopni, II – od 10 do 15 stopni, III – od 5 do 10 stopni;
 • odwiedzenie: I – 45 stopni, II – od 35 do 40 stopni, III – od 30 do 35 stopni;
 • przywiedzenie: I – 35 stopni, II – 35 stopni, III – 30 stopni;
 • rotacja zewnętrzna: I – od 35 do 40 stopni, II – 35 stopni, III – 30 stopni;
 • rotacja wewnętrzna: I – 40 stopni, II – 35 stopni, III – 30 stopni.

Staw kolanowy

 • zgięcie: I – 140 stopni, II – 135 stopni, III – od 120 do 125 stopni;
 • wyprost: 0 stopni dla każdego przedziału wiekowego.

Staw skokowo-goleniowy

 • zgięcie: I – 50 stopni, II – od 45 do 50 stopni, III – od 40 do 45 stopni;
 • wyprost: I – 25 stopni, II – od 20 do 25 stopni, III – od 15 do 20 stopni;
 • odwracanie (supinacja): I – 35 stopni, II – od 25 do 30 stopni, III – od 20 do 25 stopni;
 • nawracanie (pronacja): I – od 20 do 25 stopni, II – od 15 do 20 stopni, III – 15 stopni.

Bibliografia

 1. Zembaty A., Kinezyterapia, Tom I, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2002.
Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław