Szukaj
Szukaj

Mikcja

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Mikcja to medyczna nazwa określająca oddawanie moczu. Stanowi fizjologiczną, normalną czynność wykonywaną przez każdego człowieka.

Mikcja

Przebieg mikcji

Wypływ moczu z pęcherza moczowego przez cewkę, w czasie dowolnej mikcji, poprzedza wzrost ciśnienia w jamie brzusznej spowodowany odruchowym skurczem mięśni w ścianach jamy brzusznej i wzrost ciśnienia śródpęcherzowego.

U ludzi dorosłych wydalanie moczu z pęcherza moczowego stanowi czynność dowolną. Wypełnienie pęcherza moczowego 200-300 mL moczu pobudza receptory w ścianie pęcherza moczowego. To z kolei wywołuje impulsację aferentną przewodzoną przez drogi rdzeniowo-wzgórzowe i ze wzgórza do pól czuciowych w korze mózgu. Czucie to nasila się po dalszym zwiększeniu objętości moczu w pęcherzu do 400-500 mL.

Eferentna impulsacja biegnąca z kory płatów czołowych do ośrodków mikcji w moście powoduje:

  • pobudzenie neuronów przyśrodkowego ośrodka mikcji w moście i zależnych od tego ośrodka neuronów przywspółczulnych, w rogach bocznych w części krzyżowej rdzenia kręgowego, unerwiających mięsień wypierający w ścianie pęcherza moczowego;
  • hamowanie neuronów bocznego ośrodka mikcji w moście i kontrolowanych przez ten ośrodek neuronów ruchowych w części krzyżowej rdzenia kręgowego, unerwiających mięsień zwieracz zewnętrzny cewki moczowej.

Badanie dynamiki mikcji

Dynamika procesu mikcji jest badana nieinwazyjnie metodą pomiaru przepływu cewkowego. Polega ona na automatycznym pomiarze i wykreśleniu krzywej objętości wydalonego przez cewkę moczu w każdej sekundzie mikcji. Zapisana krzywa przepływu cewkowego wykazuje maksymalną i średnią szybkość przepływu i czas przepływu moczu przez cewkę.

Przy 400 mL wydalanej objętości moczu u kobiet maksymalna szybkość przepływu wynosi od 20 do 60 mL/s, a średnia szybkość przepływu 10-30 mL/s. Z kolei u mężczyzn, przy tej samej objętości wydalanego moczu maksymalna szybkość przepływu wynosi od 18 do 46 mL/s, natomiast średnia szybkość przepływu – 11-28 mL/s.

Czas niezbędny do uzyskania maksymalnej szybkości przepływu zarówno u kobiet jak i u mężczyzn wynosi 1/3 czasu mikcji.

Patronite
Patronite

Zaburzenia mikcji

Zaburzenie w funkcjonowaniu dolnych dróg moczowych spowodowane zaburzeniami neurologicznymi określane jest jako neurogenna dysfunkcja zwieraczowo-pęcherzowa lub pęcherz neurogenny. Zmiany neurologiczne mogą być zlokalizowane w korze mózgu, w ośrodkach podkorowych, w rdzeniu kręgowym lub dotyczyć nerwów obwodowych.

U dzieci są to najczęściej:

Rzadziej są to zmiany nabyte, takie jak:

Natomiast u dorosłych najczęstszą przyczyną są wszelkie uszkodzenia rdzenia kręgowego. Jednym z najczęściej występujących problemów po urazowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego jest utrata prawidłowej funkcji pęcherza moczowego. W zależności od poziomu, na którym doszło do uszkodzenia, dochodzi do przerwania różnych dróg nerwowych. Przekłada się to na występowanie specyficznych objawów. W efekcie, uszkodzenia zlokalizowane nisko (na wysokości kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego) zazwyczaj zaburzają odruch mikcji w przebiegu arefleksji pęcherzowej. Z kolei urazy zlokalizowane wyżej uszkadzają zarówno wstępujące, jak też zstępujące drogi nerwowe, co zazwyczaj eliminuje zależną od woli nadrdzeniową kontrolę mikcji.

Zobacz również: Nietrzymanie moczu – leczenie.

Wypadki prowadzące do uszkodzenia rdzenia występują przeważnie wśród młodych osób uprawiających sporty ekstremalne lub w wyniku wypadków komunikacyjnych. Natomiast wśród osób starszych przyczyną zaburzeń mikcji są najczęściej choroby wieku podeszłego, np. choroba Parkinsona.

Zobacz również: Moczenie nocne.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
  2. Kulik-Rechberger B., Miotła P., Rechberger T., Wybrane schorzenia neurologiczne dzieci i dorosłych a funkcja dolnych dróg moczowych, Forum Medycyny Rodzinnej, 3/2013.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *