Psychoza

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Psychoza to choroba psychiczna cechująca się między innymi utratą zdolności oceny rzeczywistości, zmiennością nastroju oraz występowanie urojeń.

 

Czym są zespoły psychotyczne?

Jest to jedna z głęboko zakorzenionych w myśleniu klinicznym dychotomii zaburzeń psychicznych, zwana również psychozą. Wskazanie jednoznacznych kryteriów kwalifikowania zespołu jako psychotycznego nie jest łatwe, ponieważ wciągane są do tej definicji bardzo różne przesłanki. W obu współczesnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych w zasadzie porzucono to rozróżnienie. Praktyka kliniczna nadał jednak z niego korzysta.

Można podsumować, że psychoza jest zaburzeniem psychicznym, w którym z przyczyn chorobowych zagraża lub występuje wyraźne zaburzenie poczucia rzeczywistości, tzn. ograniczenie lub niezdolność do krytycznej, realistycznej oceny rzeczywistości (własnej osoby, otoczenia lub związków między nimi).

Objawy

Typowy obraz kliniczny obejmuje:

 • urojenia;
 • halucynacje;
 • objawy katatoniczne;
 • znaczną dezorganizację myślenia i zachowania;
 • głębokie wahania nastroju;
 • zaburzenia przytomności lub znaczne deficyty poznawcze.

O zespole psychotycznym można mówić wtedy, gdy objawy są w pełni rozwinięte i wtedy, gdy ich postać nie jest pełna – narasta dopiero lub już ustępuje. Jeśli potrzeba, można użyć dodatkowych przymiotników:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina
 • niezróżnicowany;
 • skąpoobjawowy;
 • wielopostaciowy.

Wymienione wyżej objawy kliniczne dotyczą pacjentów z zaawansowaną postacią choroby. Na samym początku można zazwyczaj zauważyć zaburzenia snu, utratę apetytu, częste zmiany nastroju i brak energii.

Psychoza – rodzaje

Psychoza to nie jedna, określona dokładnie jednostka kliniczna. Wyróżnia się bowiem wiele rodzajów choroby, w tym psychozę:

 • schizoafektywną – maniakalną, depresyjną lub mieszaną (maniakalno-depresyjną). Pacjent wykazuje urojenia i omamy, czemu może towarzyszyć przewlekły stan depresyjny, zespół maniakalny (przewlekły stan euforii, nieadekwatny do obecnej sytuacji) lub oba te objawy naprzemiennie (w postaci mieszanej);
 • poporodową – będącą zjawiskiem dużo bardziej niebezpiecznym niż depresja poporodowa. Matka odczuwa potrzebę wyrządzenia krzywdy dziecku, niejednokrotnie słyszy głosy namawiające ją do tego;
 • alkoholowa – majaczenie alkoholowe, zespół Otella, halucynoza alkoholowa, psychoza Korsakowa;
 • paranoidalna – pacjent wykazuje urojenia, szczególnie prześladowcze. Ten typ psychozy pojawia się najczęściej w wyniku stosowania narkotyków czy w związku ze schizofrenią.

Leczenie

Psychoza każdorazowo wymaga profesjonalnego leczenia. Jest bowiem chorobą znacznie obniżającą komfort życia pacjenta i jego otoczenia. Może nawet zagrażać życiu nie tylko chorego, ale także najbliższych oraz osób znajdujących się w pobliżu.

Zespoły psychotyczne wymagają przede wszystkim stosowania farmakoterapii oraz psychoterapii. Regularna współpraca z psychiatrią jest tu koniecznością. Zazwyczaj większość przypadków jest przewlekła, co oznacza, że mimo załagodzenia objawów lub ich przeminięcia pacjent powinien wciąż stosować terapię.

Bibliografia

 1. Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 2. Holka-Pokorska J., Piróg-Balcerzak A., Stefanowicz A., Przypadek „psychozy okołostymulacyjnej” w przebiegu procedury zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem cytrynianu klomifenu oraz bromokryptyny, Psychiatria Polska, 5/2014.


Polecane produkty:
Enedu
Enedu

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *