Szukaj
Szukaj

Psychoza

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Psychoza (inaczej: zaburzenie psychotyczne) to choroba psychiczna cechująca się między innymi utratą zdolności oceny rzeczywistości, zmiennością nastroju oraz występowanie urojeń.

psychoza

Zespoły psychotyczne – czym są?

Zespoły psychotyczne to jedna z głęboko zakorzenionych w myśleniu klinicznym dychotomii zaburzeń psychicznych, nazywana również psychozą. Wskazanie jednoznacznych kryteriów kwalifikowania zespołu jako psychotycznego nie jest łatwe, ponieważ wciągane są do tej definicji bardzo różne przesłanki. W obu współczesnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych w zasadzie porzucono to rozróżnienie. Praktyka kliniczna nadal jednak z niego korzysta.

Można podsumować, że psychoza jest zaburzeniem psychicznym, w którym z przyczyn chorobowych zagraża lub występuje wyraźne zaburzenie poczucia rzeczywistości, tzn. ograniczenie lub niezdolność do krytycznej, realistycznej oceny rzeczywistości (własnej osoby, otoczenia lub związków między nimi).

Psychoza – objawy

Typowy obraz kliniczny psychozy obejmuje:

 • urojenia;
 • halucynacje;
 • objawy katatoniczne;
 • znaczną dezorganizację myślenia i zachowania;
 • głębokie wahania nastroju;
 • zaburzenia przytomności lub znaczne deficyty poznawcze.

O zespole psychotycznym można mówić wtedy, gdy objawy są w pełni rozwinięte i wtedy, gdy ich postać nie jest pełna – narasta dopiero lub już ustępuje. Jeśli potrzeba, można użyć dodatkowych przymiotników:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina
 • niezróżnicowany;
 • skąpoobjawowy;
 • wielopostaciowy.

Wymienione wyżej objawy kliniczne dotyczą pacjentów z zaawansowaną postacią choroby. Na samym początku można zazwyczaj zauważyć problemy ze snem, brak apetytu, częste zmiany nastroju i brak energii.

Rodzaje psychozy

Psychoza to nie jest jedna, określona dokładnie jednostka kliniczna. Wyróżnia się wiele rodzajów choroby, w tym:

 • psychoza schizoafektywna – maniakalna, depresyjna lub mieszana (maniakalno-depresyjna). Pacjent wykazuje urojenia i omamy, czemu może towarzyszyć przewlekły stan depresyjny, zespół maniakalny (przewlekły stan euforii, nieadekwatny do obecnej sytuacji) lub oba te objawy naprzemiennie (w postaci mieszanej);
 • psychoza poporodowa – będącą zjawiskiem dużo bardziej niebezpiecznym niż depresja poporodowa. Matka odczuwa potrzebę wyrządzenia krzywdy dziecku, niejednokrotnie słyszy głosy namawiające ją do tego;
 • psychoza alkoholowa – majaczenie alkoholowe, zespół Otella, halucynoza alkoholowa, psychoza Korsakowa;
 • psychoza paranoidalna – pacjent wykazuje urojenia, szczególnie prześladowcze. Ten typ psychozy pojawia się najczęściej w wyniku stosowania narkotyków czy w związku ze schizofrenią.

Psychoza – leczenie

Psychoza każdorazowo wymaga profesjonalnego leczenia. Jest chorobą znacznie obniżającą komfort życia pacjenta i jego otoczenia. Może nawet zagrażać życiu nie tylko chorego, ale także najbliższych oraz osób znajdujących się w pobliżu.

Zespoły psychotyczne wymagają przede wszystkim stosowania farmakoterapii oraz psychoterapii. Regularna współpraca z psychiatrą jest koniecznością. Zazwyczaj większość przypadków jest przewlekła, co oznacza, że mimo załagodzenia objawów lub ich przeminięcia pacjent powinien wciąż stosować terapię.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 2. Holka-Pokorska J., Piróg-Balcerzak A., Stefanowicz A., Przypadek „psychozy okołostymulacyjnej” w przebiegu procedury zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem cytrynianu klomifenu oraz bromokryptyny, Psychiatria Polska, 5/2014.

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *