Szukaj
Szukaj

Neuropatia nerwu grzbietowego łopatki

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Neuropatia nerwu grzbietowego łopatki wiąże się często z urazem lub przeciążeniem, czego efektem jest jego usidlenie. W efekcie zauważa się niemożność kompensacyjnego przesuwania się nerwu przy ruchach głowy i ramienia, co w konsekwencji powoduje jego drażnienie.

Neuropatia nerwu grzbietowego łopatki

Nerw grzbietowy łopatki – charakterystyka

Nerw grzbietowy łopatki jest nerwem części nadobojczykowej splotu ramiennego. Został utworzony przez gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych wychodzących z poziomu od C4 do C6.

Jest nerwem ruchowym, który zaopatruje mięsień równoległoboczny większy, mięsień równoległoboczny mniejszy i część mięśnia dźwigacza łopatki. Zadaniem tych mięśni jest między innymi stabilizacja łopatki na klatce piersiowej oraz udział w ruchach łopatki. Niekiedy unerwia również mięśnie zębate przednie wraz z mięśniem pochyłym środkowym.

Neuropatia nerwu grzbietowego łopatki – charakterystyka

Przyczyny

Zwykle przyczyną jest zespół mięśnia pochyłego, sumowanie się mikrourazów lub przeciążeń, a także pojedyncza, większa kontuzja. W wywiadzie można niekiedy odnotować przebycie nagłego urazu, np. gwałtownego szarpnięcia głową.

Do usidlenia nerwu grzbietowego łopatki w przebiegu zespołu mięśnia pochyłego może dojść w następujący sposób:

  • przerost mięśnia pochyłego środkowego – dochodzi do tego najczęściej na tle kompensacyjnej nadczynności;
  • zagięcie splotu ramiennego nad twardym brzegiem przerośniętego mięśnia pochyłego środkowego – wówczas istniejący już ucisk mogą nasilać powtarzane ruchy ramienia czy głowy;
  • nieprawidłowy przyczep mięśnia pochyłego środkowego do pierwszego żebra – następuje przesunięcie przyczepu ku przodowi i w efekcie ucisk dolnej części splotu. Rezultatem jest ból promieniujący wzdłuż nerwu łokciowego;
  • zwłóknienie mięśnia pochyłego najmniejszego – mięsień ten wówczas przypiera splot do mięśnia pochyłego środkowego.

Objawy

Głównym objawem neuropatii nerwu grzbietowego łopatki jest ból odczuwany przede wszystkim wzdłuż przyśrodkowego brzegu łopatki i promieniujący do bocznej powierzchni ramienia oraz przedramienia.

Jeśli nie stwierdza się przebytego urazu, ból pojawia się powoli, a jego występowanie wiąże się z ruchami lub ustawieniem głowy.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Do pozostałych objawów dolegliwości można zaliczyć:

  • obrzęk w okolicy nadobojczykowej – chory często utrzymuje głowę sztywno i w pochyleniu na jeden bok;
  • ból nasilający się podczas rotacji głowy i pochylenia jej do boku (czynnie lub biernie) w stronę chorą;
  • dodatni test Adsona – w przypadku jednoczesnego zespołu mięśnia pochyłego ustawienie przymusowe głowy i szyi powoduje zmiany tętna;
  • tkliwość palpacyjna dolnych 2/3 mięśnia pochyłego środkowego – podczas ucisku ból promieniuje do łopatki i w dół do przedramienia.

Jeśli neuropatia trwa odpowiednio długo może dojść do zaniku mięśnia czworobocznego. W efekcie zauważa się odstawanie łopatki, które najmocniej uwidacznia się, gdy pacjent powoli opuszcza uniesione kończyny górne. Dodatkowo, palpacją można stwierdzić bolesność mięśnia czworobocznego.

Leczenie

U większości chorych ulgę zauważa się podczas pozycji położenia bolesnej kończyny na głowę.

Leczenie powinno być ściśle związane z przyczyną neuropatii. Przykładowo, jeśli wystąpiła ona w wyniku nadczynności mięśnia pochyłego, z powodu destabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa, początkowym leczeniem należy objąć właśnie tę część kręgosłupa.

Rehabilitacja polega na ćwiczeniach wzmacniających mięśnie szyi, terapii manualnej, okresowym unieruchomieniu w półsztywnym kołnierzu ortopedycznym oraz zabiegach fizykoterapeutycznych powodujących rozluźnianie mięśni (zabiegi z zakresu ciepłolecznictwa, np. promieniowanie podczerwone).

Zwykle leczenie zachowawcze wystarczy, aby chory w miarę szybko powrócił do zdrowia. Jeśli jednak po pewnym czasie nie zauważa się efektów, należy odbarczyć nerw chirurgicznie z dostępu nadobojczykowego. Ostatecznością jest resekcja żebra wykonywana w przypadku niezadowalających efektów odbarczania,

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
  2. Dziak A., Tayara S., Urazy i uszkodzenia w sporcie, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2000.


Polecane produkty:

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

2 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *