Masaż okostnowy

Masaż okostnowy - metoda terapii neuroodruchowej. Polega na punktowym rozcieraniu powierzchni okostnej w celu likwidowania odruchowych zmian chorobowych. Cel masażu okostnowego: - wpływ na narządy unerwione przez te same segmenty, co masowana okostna; - pobudzenie tkanki okostnej do regeneracji; - wywołanie przekrwienia masowanej tkanki. Zasady