Szukaj
Szukaj

Płodowy zespół alkoholowy (FAS)

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Płodowy zespół alkoholowy (FAS) wciąż stanowi poważny problem we współczesnej ginekologii i położnictwie. Jeszcze przed jego opisaniem wiadomo było, że dzieci alkoholiczek są odmienne. Jednak przed podjęciem szerszych badań w tym zakresie nie przypuszczano, że nawet kobiety sporadycznie spożywające alkohol w czasie ciąży mogą uszkodzić płód.

Płodowy zespół alkoholowy (FAS)

Jak alkohol wpływa na płód?

Łożysko nie chroni płodu przed wszystkimi substancjami. Po spożyciu przez kobietę w ciąży alkoholu po około 40-60 minutach jego stężenie we krwi płodu będzie identyczne jak u matki. Wyeliminowanie alkoholu z krwiobiegu matki jest jednak 2 razy szybsze niż z krwi płodu.

Alkohol działa na dziecko w dwojaki sposób:

 • bezpośrednio – zaburzając wzrost i zróżnicowanie komórek;
 • pośrednio – obniżając dopływ tlenu, substancji odżywczych i zaburzając gospodarkę hormonalną.

Na każdym etapie życia płodowego alkohol powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w łożysku oraz sznurze pępowinowym. W efekcie dochodzi do upośledzenia odżywiania i dotlenienia organizmu, co spowalnia jego rozwój.

Najpoważniejsze uszkodzenia powoduje picie alkoholu w pierwszych 6-8 tygodniach ciąży oraz w czasie ostatnich 2 miesięcy.

Płodowy zespół alkoholowy (FAS)

W 1973 roku opracowano kryteria diagnostyczne dla FAS, które obejmują:

Patronite
Patronite
 • niską masę urodzeniową;
 • mały obwód głowy;
 • charakterystyczne rysy twarzy;
 • uszkodzenia centralnego układu nerwowego;
 • obniżony iloraz inteligencji;
 • problemy z zachowaniem.

Kolejne badania wykazały jednak, że objawy mogą wystąpić bez charakterystycznych cech fizycznych. W 2004 roku pojawiły się kolejne kryteria. Wprowadzono również nazwę FASD dla tych zaburzeń, które nie mają wyraźnych oznak fizycznych, a są wynikiem działania alkoholu w życiu płodowym.

Do głównych skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne należą zmiany wyglądu u dziecka, takie jak:

 • osadzone szeroko oczy;
 • skrócone szpary powiekowe i opadające powieki;
 • krótki, zadarty nos i szeroka nasada nosa;
 • słabo zaznaczona lub niewystępująca rynienka między nosem a górną wargą;
 • cienka górna warga ze słabą czerwienią lub pozbawiona czerwieni wargowej;
 • dłuższa odległość między górną wargą a nosem;
 • nisko osadzone uszy;
 • szeroka i płaska twarz.

Badania mózgu dzieci z FAS wskazują na pewne zmiany neuroanatomiczne obejmujące zmiany strukturalne w hipokampie, móżdżku, ciele modzelowatym i zwojach podstawy. Badania neuropsychologiczne dowodzą, że wyżej wymienione uszkodzenia mózgu powodują u dzieci osłabienie ogólnego funkcjonowania intelektualnego, zaburzenia rozwoju motoryki oraz zaburzenia sensoryczne.

Terminy w literaturze

Obecnie w literaturze stosuje się następujące terminy:

 • FASD – spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Termin ten jest nadrzędny dla wszystkich innych, jednak nie występuje w diagnostyce klinicznej;
 • FAS – płodowy zespół alkoholowy obejmujący szereg zaburzeń i charakteryzujący się widocznymi zewnętrznymi cechami wyglądu;
 • FAE – płodowy zespół alkoholowy, w którym dochodzi do uszkodzeń poalkoholowych, ale nie ma typowych zewnętrznych rysów twarzy wskazujących na uszkodzenie;
 • ARBD – wady wrodzone związane z działaniem alkoholu. Należą do nich różnego rodzaju defekty występujące od urodzenia, np. wady serca;
 • ARND – poalkoholowe zaburzenia rozwoju układu nerwowego. Objawy związane są wyłącznie ze strefą umysłową, natomiast objawy fizyczne nie występują.

Rehabilitacja

Rehabilitacja dziecka może mieć swój początek jeszcze przed urodzeniem i przybrać formę zapobiegania lub wsparcia matki.
Istotne jest wczesne zdiagnozowanie zaburzeń, ponieważ dziecko nie mając stwierdzonej niepełnosprawności intelektualnej, nie otrzyma dostatecznego wsparcia w rozwoju, co może skutkować niskim poczuciem własnej wartości. Rehabilitacja umożliwia trening wspierający funkcje przystosowawcze i naukę satysfakcjonujących kontaktów z innymi. Szczególnie korzystna wydaje się być integracja sensoryczna. Należy również wspomnieć, że wymaga się współpracy wielu specjalistów.

Dodatkowe terapie, które mogą wspomóc i uzupełnić rehabilitację to:

 • techniki behawioralne;
 • kinezjologia edukacyjna;
 • neurostymulacja;
 • metody relaksacyjne;
 • socjoterapia;
 • terapia poprzez zabawę;
 • muzykoterapia;
 • choreoterapia.


Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Baranowska A., Płodowy zespół alkoholowy (FAS) jako zagrożenie dla rozwoju dziecka, Journal of Education, Health and Sport, 3/2016.
 2. Ćwirynkało K., Kosakowski C., Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *