Szukaj
Szukaj

Choroba Refsuma

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Choroba Refsuma to rzadka choroba dziedziczona autosomalnie recesywnie, będąca następstwem mutacji w obrębie odpowiedniego genu. Jej występowanie jest różne w zależności od kontynentu i dotyczy 1 na 50 000-500 000 żywych urodzeń.

Z czego wynika choroba Refsuma?

Przyczyną choroby Refsuma jest mutacja genu kodującego hydroksylazę fitanoilo-koenzymu A (gen PHYH). Gen ten lokalizuje się na na chromosomie 10. Znacznie rzadziej przyczyną choroby jest mutacja genu PEX7 znajdującego się na chromosomie 6, odpowiadającego za kodowanie białek zwanych peroksynami.

Przyczyną problemów osoby chorej jest zaburzona oksydacja rozgałęzionych kwasów tłuszczowych, takich jak znajdujący się w produktach mięsnych i rybnych kwas fitynowy. To z kolei prowadzi do gromadzenia go w nadmiarze w tkance tłuszczowej chorego lub w zmielinizowanych włóknach nerwowych.

Objawy choroby Refsuma

Choroba manifestuje się najczęściej już w wieku niemowlęcym lub we wczesnym dzieciństwie, objawy są jednak często tak delikatne, że zostają zauważone dopiero w okresie wczesnej dorosłości. Pierwsze objawy zauważa się więc zwykle przed 20. rokiem życia. Do triady objawów zalicza się:

Zazwyczaj pierwszym objawem jest postępująca ślepota zmierzchowa, zwana powszechnie kurzą ślepotą. Następnie pojawia się ataksja chodu, czemu towarzyszy osłabienie mięśni kończyn dolnych. Standardem są także zaburzenia czucia i postępujący zanik mięśni. Do pozostałych objawów zalicza się między innymi:

  • głuchotę neurogenną;
  • asymetrię źrenic;
  • arytmię;
  • objaw rybiej łuski;
  • dysplazję nasad kości;
  • kifoskoliozę.

Choroba Refsuma

Patronite
Patronite

W dzieciństwie mogą pojawić się wiotkość i zaburzenia rozwojowe. Zazwyczaj większość pacjentów rozwija się normalnie, osiągając stopniowo kroki milowe rozwoju, jednak wszystko to następuje z pewnym opóźnieniem. Część chorych komunikuje się za pomocą pojedynczych słów lub znaków, upośledzona jest zdolność układania dłuższych zdań.

Choroba Refsuma – diagnostyka

W związku z tym, że jest to choroba dziedziczna, możliwe jest poradnictwo genetyczne. Chorobę Refsuma można rozpoznać z wykorzystaniem diagnostyki prenatalnej. Jeśli u rodziców zidentyfikowano oba allele powodujące chorobę, można przeprowadzić diagnostykę prenatalną, jak również genetyczną diagnostykę preimplantacyjną.

Chorobę można również rozpoznać już po urodzeniu dziecka, czego podstawą jest badanie fizykalne. Ostatecznie potwierdzenie uzyskuje się oceną biochemiczną. Niekiedy poziomy VLCFA i oznaczenia enzymatyczne w fibroblastach mieszczą się w zakresie normy, co wymaga dalszej oceny w wyspecjalizowanych laboratoriach. Można wykonać sekwencjonowanie 13 genów PEX. Dodatkowo wykonuje się badanie MR, które ułatwia uwidocznienie zmian mielinizacyjnych.

Leczenie choroby Refsuma

Choroby Refsuma nie da się wyleczyć, ponieważ jest przewlekła i postępująca. Jednakże, przy pilnowaniu odpowiedniej diety, jesteśmy w stanie zapobiegać występowaniu wielu objawów i ich progresji. Podstawą leczenia jest więc dieta ograniczająca spożycie kwasu fitynowego oraz jego prekursora – fitolu, czyli alkoholu tłuszczowego o rozgałęzionym łańcuchu. Należy unikać produktów takich jak nabiał, chlorofil i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego.

Metodą pomocniczą jest fizjoterapia, która umożliwia zachowanie sprawności i stanowi prewencję / terapię wad postawy. Całe leczenie uzupełnia się psychoterapią, wskazane są także wizyty u logopedy. Należy pamiętać, że bezwzględną podstawą jest jednak pilnowanie diety.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Szczudlik A., Rudzińska M., Atlas Ataksji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
  2. Stradomska T., Choroby peroksysomalne, Pediatria Polska, 2/2010.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *