Porfiria

Porfiria to nie pojedyncza jednostka chorobowa, lecz grupa chorób z pogranicza hematologii i chorób metabolicznych o zróżnicowanym obrazie klinicznym i niezwykle podstępnym przebiegu. W skład porfirii wchodzi 7 jednostek chorobowych.   Przyczyny porfirii Wszystkie porfirie są chorobami wrodzonymi, które dziedziczy się autosomalnie dominująco lub recesywnie. Wyjątkiem jest jedynie jeden z podtypów porfirii późnej skórnej. Ponieważ […]