Elektroniczna dokumentacja medyczna – zmiany dla fizjoterapeuty

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej – zmiany dla fizjoterapeuty

Od początku 2021 roku każdy fizjoterapeuta musi już prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną. Zmiany te są związane z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. Jakie zapisy dotyczące fizjoterapeutów pojawiły się w tym rozporządzeniu? Czy to prawda, że już w 2020 roku należy wprowadzić do swojego gabinetu dokumentację medyczną online? Jak wybrać program pomagający w prowadzeniu […]

Albumina

Albumina to białko roślinne lub zwierzęce, rozpuszczalne w wodzie. Wyróżnia się także albuminy surowicy krwi, będące związkami transportującymi oraz albuminy wykorzystywane w medycynie jako preparat krwiopochodny.   Albuminy osocza Białka osocza zawierają frakcje: albumin; globulin; fibrynogenu. Masa cząsteczkowa i skład poszczególnych białek może się znacznie różnić. Ściany naczyń włosowatych są względnie nieprzepuszczalne dla białek osocza, […]