Rezonans magnetyczny (MRI)

MRI - obrazowanie rezonansem magnetycznym

Rezonans magnetyczny (MRI z ang. magnetic resonance imaging) jest bardzo przydatny w dostarczaniu szczegółowych obrazów tkanek miękkich. Stanowi nieinwazyjną metodę diagnozowania obrazowego w medycynie. Pomaga on rozróżnić substancje ciała w oparciu o ich właściwości fizyczne np. różnice pomiędzy wodą i tkankami zawierającymi tłuszcz. Jak działa rezonans magnetyczny? Rezonans magnetyczny opiera się na emisji częstotliwości fal […]