RSQ Technologies

Testy funkcjonalne dla stawu łokciowego wykorzystywane są w celu diagnozowania wielu schorzeń w obrębie tej struktury. Ich zaletą jest prostota wykonania oraz duża wiarygodność, dlatego testy te cieszą się sporą popularnością.

Testy funkcjonalne dla stawu łokciowego

Testy funkcjonalne dla stawu łokciowego

Dla stawu łokciowego wyróżniamy takie testy funkcjonalne jak:

  1. Próba Milla.
  2. Test Cozena.
  3. Odwrócony test Cozena.
  4. Test Thomsona.
  5. Test Maudsleya.
  6. Test kompresyjny mięśnia odwracacza.
  7. Objaw łokcia gracza w golfa.

Zobacz również: Testy funkcjonalne w fizjoterapii.

1. Próba Milla.

Potwierdza obecność zespołu bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego (powszechnie łokieć tenisisty). Pacjent ustawia ramię w niewielkim nawróceniu i zgięciu w stawie łokciowym, przy czym nadgarstek znajduje się w wyproście. Fizjoterapeuta następnie chwyta staw łokciowy jedną ręką, a drugą chwyta za przedramię. Test polega na odwracaniu przedramienia przez pacjenta wbrew stawianemu oporowi.

Wynik pozytywny można stwierdzić wówczas, gdy test wywoła dolegliwości bólowe na wysokości nadkłykcia bocznego kości ramiennej bądź leżących po stronie bocznej mięśni prostowników.

2. Test Cozena.

Służy do diagnozowania łokcia tenisisty. Pacjent znajduje się w pozycji siedzącej z lekkim odwiedzeniem kończyny górnej w stawie ramiennym. Kończyna powinna być dodatkowo zgięta w stawie łokciowym, przedramię ustawione w pronacji, a dłoń zaciśnięta w pięść. Fizjoterapeuta jedną dłonią stabilizuje łokieć, a drugą kładzie na dłoń. Zadaniem pacjenta jest prostowanie dłoni przeciwko oporowi.

Test Cozena jest dodatni, gdy wystąpi ból w okolicy nadkłykcia bocznego, po stronie promieniowej lub w przedziale prostowników.

3. Odwrócony test Cozena.

Odwrócony test Cozena wykonuje się w momencie diagnozowania łokcia golfisty. Fizjoterapeuta jedną rękę kładzie na okolicę kłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, natomiast drugą układa na nadgarstku znajdującym się w maksymalnym odwróceniu. Pacjent wykonuje zgięcie nadgarstka wbrew stawianemu oporowi przy jednocześnie wyprostowanym stawie łokciowym.

Test jest pozytywny, gdy wystąpi ostry i kłujący ból w okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej.

4. Test Thomsona.

Wykonuje się go w przypadku podejrzenia łokcia tenisisty. Pacjent wykonuje lekki wyprost stawu nadgarstkowego przy zaciśniętej pięści i prostuje przy tym staw łokciowy. Fizjoterapeuta jedną ręką stabilizuje jego nadgarstek od strony dłoniowej, a drugą obejmuje pięść. Badana osoba następnie zgina grzbietowo pięść wbrew stawianemu oporowi.

Sklep Spirulina

Napięcie mięśni okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej powoduje ból tej okolicy i promieniowanie po stronie prostowników przedramienia. Wówczas można mówić o pozytywnym wyniku testu.

Na poniższym filmie Kamil z Centrum Fizjoterapeuty pokazuje jak wygląda test Thomsona:

 

5. Test Maudsleya.

Ten test również wskazuje na obecność łokcia tenisisty. Pacjent stoi z wyciągniętą przed siebie prostą kończyną górną, ręka dłoniową powierzchnią skierowana ku podłodze. Zadaniem badanego jest próba wyprostowania trzeciego palca dłoni przy oporze stawianym przez fizjoterapeutę w stawie śródręczno-paliczkowym.

Dodatni test wiąże się z występowaniem dolegliwości bólowych podczas wykonywania tej czynności.

6. Test kompresyjny mięśnia odwracacza.

Wskazuje na uszkodzenie gałęzi głębokiej nerwu promieniowego. Podczas wykonywania testu pacjent stoi, a fizjoterapeuta ocenia palpacyjnie rynnę położoną promieniowo w stosunku do mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka. Drugą ręką wywiera opór wbrew czynnemu nawracaniu i odwracaniu.

Stały ból uciskowy w rynnie mięśniowej lub bóle w proksymalnej części przedramienia świadczą o ucisku gałęzi głębokiej nerwu promieniowego przez mięsień odwracacz.

7. Objaw łokcia gracza w golfa.

Test ten wskazuje na obecność zespołu bolesności przyśrodkowego przedziału stawu łokciowego (łokieć golfisty).

Pacjent zgina łokieć oraz dłoniowo rękę, a fizjoterapeuta chwyta rękę chorego i fiksuje jego ramię. Pacjent powinien starać się wbrew oporowi stawianemu przez badajacego wyprostować kończynę górną w stawie łokciowym.

O pozytywnym wyniku świadczą dolegliwości bólowe nad nadkłykciem przyśrodkowym.

Podobnym testem jest nieco bardziej popularny test prostowania przedramienia, który skupia się na tej samej jednostce chorobowej. Pacjent siedzi, zgina staw łokciowy i utrzymuje przedramię w odwróceniu. Następnie fizjoterapeuta chwyta dalszą część przedramienia, a pacjent stara się wyprostować kończynę górną w stawie łokciowym wbrew oporowi. W tym przypadku o wyniku dodatnim testu świadczy ból na wysokości nadkłykcia przyśrodkowego, promieniujący do zginaczy przedramienia.

Bibliografia

  1. Buckup K., Buckup J., Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław