Sprawdzony Fizjoterapeuta

Umiejętności motoryczne

specyficzne możliwości człowieka do sprawnego, szybkiego i dokładnego wykonywania konkretnych czynności ruchowych. Są to ukształtowane w procesie rozwoju i uczenia się programy ruchowe, przechowywane w motorycznej pamięci. Dzielą się na elementarne – związane z podstawowymi formami ruchów naturalnych i specjalne – leżące u podstaw sportowych czynności motorycznych. (Raczek 1990)

Medfile

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii