eFizjoterapia

Pompa protonowa to rodzaj pompy jonowej transportującej protony (czyli jony wodorowe). Jest ona charakterystyczna dla błon wewnątrzkomórkowych i komórkowych niektórych komórek zarówno ludzi i zwierząt, jak i roślin.

Pompa protonowa

Czym jest pompa protonowa?

Pompa protonowa to określenie odnoszące się do błonowych białek integralnych posiadających zdolność transportu protonów przez błony komórkowe. Czynność ta zachodzi przeciwnie do gradientu stężeń. Aby mogła zajść, konieczna jest obecność energii. Najczęściej pompę protonową omawia się w kontekście komórek okładzinowych żołądka oraz nefronów. Podczas transportu jonów wodorowych przez błony tych komórek niezbędna jest obecność ATP.

Inhibitory pompy protonowej

Inhibitory pompy protonowej (IPP) stanowią grupę leków blokujących produkowanie kwasu solnego przez komórki okładzinowe żołądka, wpływając tym samym na zmniejszenie pH w jego świetle.

Współcześnie popularnością cieszą się następujące leki z tej grupy:

Sklep Spirulina
  • dekslansoprazol;
  • esomeprazol;
  • lanzoprazol;
  • omeprazol;
  • pantoprazol;
  • rabeprazol.

IPP to jedyna grupa leków, która działa bezpośrednio na końcowy element ścieżki wydzielniczej komórki okładzinowej, czyli na pompę protonową. Substancje te przedostają się do komórek okładzinowych drogą krwionośną. W tej postaci wykazują bardzo dobrą przenikalność przez błony biologiczne, dzięki czemu mogą z łatwością przedostawać się do komórek.

Dzięki zastosowaniu inhibitorów pompy protonowej można w dużym stopniu i długotrwałe podnieść pH w świetle żołądka, co przekłada się na działanie lecznicze w chorobach związanych z nadmiernym wydzielaniem soku żołądkowego. Przykładem są następujące choroby:

Preparaty te stosuje się także jako leki osłonowe podczas terapii niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Wykazano, że pozwalają one na wyleczenie wrzodów związanych ze stosowaniem NLPZ nawet w sytuacji, gdy pacjent wciąż je przyjmuje.

Bibliografia

  1. Uździcki A., Awgul S., Słuczanowska-Głąbowska S., Wybrane doniesienia na temat zagrożeń i powikłań związanych z terapią przy użyciu inhibitorów pompy protonowej, Farmacja Współczesna, 10/2017.
Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław