Fotodepilacja Wrocław

Zmiany odcinka ST

Obniżenie odcinka ST

1. Poziome:
– dławica niestabilna;
– przy odwróconym załamku T – zawał NSTEMI.

2. Skośne w dół:
– dławica niestabilna;
– przerost komór.

3. Skośnie w górę:
– norma;
– dyselektrolitemia;
– dławica niestabilna.

Sklep Spirulina

Uniesienie odcinka ST

1. Wypukłe (fala Pradee):
– zawał mięśnia sercowego;
– dławica piersiowa odmienna (Prinzmetala).
2. Poziome: ostre zapalenie osierdzia.
3. Wklęsłe: zespół wczesnej repolaryzacji.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław