Fotodepilacja Wrocław

Klasa pary kinematycznej

określa ilość brakujących (do pełnych sześciu) stopni swobody. W ludzkim ciele obecne są jedynie pary obrotowe. Stawy są połączeniem III, IV lub V klasy.

Wzór:

H=6-s

gdzie:

H – liczba stopni swobody pary kinematycznej, jednego członu względem drugiego, który został przyjęty za nieruchomy;
s- liczba ruchów względnych (tzw. więzy)

Sklep Spirulina

Gdy S wynosi 0 to oznacza, że człon jest swobodny.
Gdy S wynosi 6 to oznacza, że połączenie jest nieruchome.

Przykład:

staw łokciowy, międzypaliczkowy są połączeniem V klasy, ponieważ są one o jednym stopniu swobody:

H= 6-5=1

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław