Szukaj
Szukaj

Fizjologia

Amnigeneza

Amoniogeneza

Amoniogeneza to inaczej produkcja amoniaku w organizmie człowieka, czyli wytwarzanie i wydalanie jonu amonowego. Proces ten zachodzi w wielu narządach, w tym także w nerkach

Czytaj dalej »
Metabolizm

Metabolizm

Metabolizm to określenie stosowane w odniesieniu do całokształtu przemiany materii i energii w organizmie. Składają się na niego: anabolizm i katabolizm. Oba te procesy zachodzą

Czytaj dalej »
Neuroektoderma

Neuroektoderma

Neuroektoderma to część ektodermy, z której różnicuje się grzebień nerwowy i cewa nerwowa. Stanowi to punkt wyjścia do kształtowania się całego ośrodkowego układu nerwowego, ale

Czytaj dalej »

Syndesmoza

Syndesmoza to inaczej połączenie dwóch elementów kostnych za pomocą tkanki łącznej włóknistej, w efekcie czego powstaje nietypowy staw będący więzozrostem. Ma on ograniczoną ruchomość. Przykładem

Czytaj dalej »

Wymiana gazowa

Wymiana gazowa to fizjologiczny proces zachodzący w każdym organizmie żywym, polegający na dyfuzji gazów i ich wymianie pomiędzy otoczeniem a tkankami i płynami ustrojowymi. Nie

Czytaj dalej »
Kohezja

Kohezja

Kohezja (inaczej: spójność wewnętrzna) to wzajemne przyciąganie się cząsteczek tej samej substancji, co jest konsekwencją oddziaływania międzycząsteczkowego, czyli sił krótkiego zasięgu (Van der Waalsa). Bardzo

Czytaj dalej »
Adhezja

Adhezja

Adhezja to zjawisko łączenia się ze sobą powierzchownych warstw ciał fizycznych lub faz, określane jako ich przyleganie do siebie. Jest efektem występowania sił przyciągania między

Czytaj dalej »
Ferroportyna

Ferroportyna

Ferroportyna to duże białko transportowe pełniące istotną rolę w metabolizmie żelaza. Znaleźć go można w największych ilościach w enterocytach, czyli komórkach nabłonkowych dwunastnicy, choć lokalizuje

Czytaj dalej »
Ceruloplazmina

Ceruloplazmina

Ceruloplazmina jest globuliną po raz pierwszy wyodrębnioną w 1948 roku, uznawaną za główną miedzioproteinę osocza w organizmie ludzkim. To ważny enzym produkowany w wątrobie człowieka,

Czytaj dalej »
Transferryna

Transferryna

Transferryna (inaczej: transferyna) to ważne białko w organizmie człowieka, odpowiedzialne głównie za regulację stężenia jonów żelaza w osoczu oraz transport ich do tkanek. Pojedyncza cząsteczka

Czytaj dalej »
Amnigeneza

Amoniogeneza

Amoniogeneza to inaczej produkcja amoniaku w organizmie człowieka, czyli wytwarzanie i wydalanie jonu amonowego. Proces ten zachodzi w wielu narządach, w tym także w nerkach

Czytaj dalej »
Metabolizm

Metabolizm

Metabolizm to określenie stosowane w odniesieniu do całokształtu przemiany materii i energii w organizmie. Składają się na niego: anabolizm i katabolizm. Oba te procesy zachodzą

Czytaj dalej »
Neuroektoderma

Neuroektoderma

Neuroektoderma to część ektodermy, z której różnicuje się grzebień nerwowy i cewa nerwowa. Stanowi to punkt wyjścia do kształtowania się całego ośrodkowego układu nerwowego, ale

Czytaj dalej »

Syndesmoza

Syndesmoza to inaczej połączenie dwóch elementów kostnych za pomocą tkanki łącznej włóknistej, w efekcie czego powstaje nietypowy staw będący więzozrostem. Ma on ograniczoną ruchomość. Przykładem

Czytaj dalej »

Wymiana gazowa

Wymiana gazowa to fizjologiczny proces zachodzący w każdym organizmie żywym, polegający na dyfuzji gazów i ich wymianie pomiędzy otoczeniem a tkankami i płynami ustrojowymi. Nie

Czytaj dalej »
Kohezja

Kohezja

Kohezja (inaczej: spójność wewnętrzna) to wzajemne przyciąganie się cząsteczek tej samej substancji, co jest konsekwencją oddziaływania międzycząsteczkowego, czyli sił krótkiego zasięgu (Van der Waalsa). Bardzo

Czytaj dalej »
Adhezja

Adhezja

Adhezja to zjawisko łączenia się ze sobą powierzchownych warstw ciał fizycznych lub faz, określane jako ich przyleganie do siebie. Jest efektem występowania sił przyciągania między

Czytaj dalej »
Ferroportyna

Ferroportyna

Ferroportyna to duże białko transportowe pełniące istotną rolę w metabolizmie żelaza. Znaleźć go można w największych ilościach w enterocytach, czyli komórkach nabłonkowych dwunastnicy, choć lokalizuje

Czytaj dalej »
Ceruloplazmina

Ceruloplazmina

Ceruloplazmina jest globuliną po raz pierwszy wyodrębnioną w 1948 roku, uznawaną za główną miedzioproteinę osocza w organizmie ludzkim. To ważny enzym produkowany w wątrobie człowieka,

Czytaj dalej »
Transferryna

Transferryna

Transferryna (inaczej: transferyna) to ważne białko w organizmie człowieka, odpowiedzialne głównie za regulację stężenia jonów żelaza w osoczu oraz transport ich do tkanek. Pojedyncza cząsteczka

Czytaj dalej »
Szukaj
Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w zdrowie