Fizjologia

Antygen

Antygen to substancja, której obecność w organizmie powoduje powstawanie przeciwciał. Stanowi makrocząsteczkową strukturę (zazwyczaj glikoproteinę), która jest rozpoznawana przez limfocyty indukujące odpowiedź obronną ustroju. W medycynie wyróżnia się antygeny własne i obce.   Rozpoznawanie antygenu Liczba antygenów rozpoznawanych przez limfocyty jest niezwykle duża. Zdolność do

Nukleazy

Nukleazy to potoczna nazwa różnorodnych enzymów z klasy hydrolaz, które katalizują hydrolizę wiązania fosfodiestrowego. Wiązanie to łączy poszczególne nukleotydy w nici polinukleotydowej RNA lub DNA. Nukleazy występują w organizmie człowieka.   Podział nukleaz Podstawowy podział nukleaz obejmuje: egzonukleazy; endonukleazy. Egzonukleazy katalizują odłączanie nukleotydów od końców

Peptydazy

Peptydazy to biochemiczne hydrolazy peptydów, które (jak wskazuje nazwa) hydrolizują wiązanie peptydowe na końcach łańcucha peptydowego. Należą do grupy proteaz, czyli enzymów proteolitycznych.   Co to są proteazy? Proteazy to niezwykle obszerna grupa związków, gdyż do tej pory wyizolowano ich aż około 500. Głównymi grupami

Łza

Łza to kropla słonawej, przezroczystej cieczy, wydobywającej się z oka. Przyjęto mawiać, że łzy pojawiają się tylko podczas płaczu, wiadome jest jednak, że na powierzchni oka stale znajduje się warstwa filmu łzowego. Są więc stale produkowane przez narząd łzowy (pomijając czas snu). Narząd łzowy Narząd

Trypsyna

Trypsyna to enzym proteolityczny z klasy hydrolaz, należący do grupy endopeptydaz. W postaci nieaktywnej syntezowany jest przez trzustkę, po czym zostaje aktywowany w dwunastnicy. Synteza trypsyny Sok trzustkowy zawiera między innymi: lipazę – enzym hydrolizujący tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce do kwasów tłuszczowych i glicerolu;

Lipazy

Lipazy to grupa enzymów trawiennych wytwarzanych przez trzustkę, wątrobę oraz ścianę jelita. Są biokatalizatorami rozpadu wiązań estrowych w tłuszczach (powstają kwasy tłuszczowe i gliceryna). Występują między innymi w soku żołądkowym czy we krwi. Ich obecność stwierdzono również w nasionach wielu roślin. Co to są lipazy?

Miocyty

Miocyty (włókna mięśniowe) to pojedyncze komórki mięśni poprzecznie prążkowanych i mięśni gładkich. Mogą również występować w ścianach naczyń tętniczych. W zależności od lokalizacji różnią się między sobą budową. Powstają podczas ontogenezy z mioblastów. Miocyty w mięśniach W mięśniach poprzecznie prążkowanych szkieletowych miocyty stanowią pojedyncze komórki

Pompa protonowa

Pompa protonowa to rodzaj pompy jonowej transportującej protony (czyli jony wodorowe). Jest ona charakterystyczna dla błon wewnątrzkomórkowych i komórkowych niektórych komórek zarówno ludzi i zwierząt, jak i roślin. Czym jest pompa protonowa? Pompa protonowa to określenie odnoszące się do błonowych białek integralnych posiadających zdolność transportu

Fosfolipazy

Fosfolipazy to określenie odnoszące się do enzymów z klasy hydrolaz katalizujących hydrolityczny rozkład fosfolipidów. Głównymi substratami fosfolipaz są glicerolofosfolipidy, które oprócz cholesterolu, glikolipidów i białek wchodzą w skład błon biologicznych.   Co to są fosfolipazy? Fosfolipazy podzielono na 4 grupy: A1; A2; C; D. Aby

Pepsyna

Pepsyna to jedna z peptydaz aspartylowych, należąca do grupy endopeptydaz. Stanowi ważny enzym syntezowany przez komórki gruczołowe żołądka. Odpowiada przede wszystkim za trawienie białek. Jak powstaje pepsyna? W komórkach głównych gruczołów błony śluzowej żołądka znajdują się w cytoplazmie ziarnistości zawierające pepsynogen – nieczynny enzym proteolityczny.

Ubezpieczenia dla Fizjoterapeuty


Pracuj spokojnie i bądź chroniony!


Sprawdź