Sklep Spirulina

Szkoła rodzenia jest kursem dokształcającym i przygotowującym do porodu oraz macierzyństwa. Kurs ten jest szczególnie przydatny, ponieważ ze względu na postęp cywilizacji i zmianę modelu rodziny, często pierwszy kontakt współczesnej kobiety z noworodkiem ma miejsce po jej własnym porodzie. Uczęszczanie do szkoły rodzenia może pozytywnie wpłynąć na psychofizyczny stan kobiety, zmniejszyć lęk i stres związany z ciążą bądź porodem, a także przygotować ją do macierzyństwa. Nie należy zapominać, iż kontakt z innymi ciężarnymi pozwoli nawiązać więź z kobietami borykającymi się z tymi samymi objawami ciążowymi bądź wątpliwościami.

Szkoła rodzenia

Początki szkoły rodzenia

Na rozpowszechnienie powstawania szkół rodzenia w Polsce wpłynęło propagowanie w Europie psychoprofilaktyki porodowej. Jednym z prekursorów praktycznego wprowadzania psychoprofilaktyki porodowej na terenie naszego kraju była J. Beaupre, ponieważ właśnie z jej inicjatywy w 1956 roku powstała pierwsza polska Szkoła Rodzenia w Krakowie. Posiadała ona salkę wykładową, gimnastyczną oraz przystosowaną prowizorycznie izbę porodową wyłącznie dla kobiet w ciąży uczęszczających na kursy. Wraz z upływem czasu udało się dołączyć salę dla położnic, salę noworodków i salę porodową.

W 1957 roku powstała kolejna Szkoła Rodzenia w Łodzi i szybko stała się placówką wiodącą w Polsce. Jej doświadczenia i dorobek obrazują liczne prace naukowe, zarówno w piśmiennictwie krajowym jak i zagranicznym.

Szkoła rodzenia – cele i zadania

Wyróżnia się 2 podstawowe cele szkoły rodzenia:

 • reedukację postawy macierzyńskiej (rodzicielskiej) – czyli uczulenie przyszłej matki na doznania dziecka za pomocą przygotowania jej według zasad psychoprofilaktyki porodowej;
 • zmniejszenie odczuć bólowych przez świadome odbieranie procesów porodowych.

Zadania szkoły rodzenia są następujące:

 • profilaktyka zdrowia kobiety i dziecka w okresie ciąży (kinezystymulacja, psychoprofilaktyka porodowa);
 • pedagogizacja – teoretyczne przygotowanie do porodu oraz zapobieganie uciążliwościom i stanom patologicznym ciąży;
 • właściwe przygotowanie przyszłych rodziców do ich funkcji;
 • propagowanie zasad higieny ciąży, porodu i połogu;
 • utrzymanie psychofizycznej równowagi w organizmie kobiety.

Zadania szkoły rodzenia realizowane są podczas kursów w zależności od możliwości danej placówki. Zwykle są to kursy 4 lub 6 tygodniowe.

Zobacz również: Kinesiotaping w ciąży.

Program szkoły rodzenia

Program szkoły rodzenia obejmuje specjalne ćwiczenia ruchowe prowadzone przez specjalistę rehabilitacji 2 lub 3 razy w tygodniu, wykłady, dyskusje i pogadanki prowadzone przez lekarza położnika, psychologa, neonatologa, pediatrę położną 1-2 razy w tygodniu. Znajdują się w nim również ćwiczenia praktyczne z zakresu pielęgnacji noworodka, prowadzone przez położną 1-2 razy w tygodniu oraz wyświetlanie filmów czy przedstawianie planszy.

Tematyka zajęć prezentuje się następująco:

 • ogólne informacje i wiadomości o psychoprofilaktyce zdrowia kobiety w okresie ciąży;
 • budowa i fizjologia narządu rodnego;
 • zapłodnienie i rozwój płodu;
 • higiena podczas ciąży;
 • zwiastuny porodu – zachowanie się ciężarnej kobiety w czasie I, II i III okresu porodu;
 • połóg oraz higiena w tym czasie;
 • karmienie noworodka wraz z przedstawieniem zalet karmienia naturalnego;
 • pielęgnacja i obserwacja noworodka;
 • żywienie ciężarnej i matki karmiącej, a także zapobieganie schorzeniom zarówno matki jak i dziecka.

Personel szkoły rodzenia przedstawia przyszłym rodzicom ich rolę wobec własnego dziecka. Przedstawia im również poród jako jedno z zadań, którego umiejętne rozegranie gwarantuje dziecku bezpieczeństwo i uwalnia rodzącą od lęku i stresu.

Bibliografia

 1. Kozłowska J., Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie, AWF Kraków, Kraków 2006.
 2. Edukacja przedporodowa, Szkoła Rodzenia, Wrocław 2017.
Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław