Szukaj
Szukaj

Mięśnie szyi

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Mięśnie szyi (łac. musculi colli) pod względem topograficznym dzieli się na 3 grupy: powierzchowną, środkową i głęboką. Układają się symetrycznie dookoła kręgosłupa. Odpowiadają nie tylko za stabilizację głowy i szyi, ale także za ruchy kości gnykowej, żuchwy czy nawet języka.

 

Mięśnie szyi – podział

Jak wspomniano wcześniej, mięśnie szyi dzieli się na 3 grupy. Zostały one szczegółowo opisane poniżej.

Zobacz również: Forward head posture.

Powierzchowne mięśnie szyi

 1. Mięsień szeroki szyi – jest płaski i szeroki. W efekcie swej pracy pociąga kąty ust ku dołowi nadając twarzy groźną, przestraszoną lub wściekłą minę. Rozpoczyna się na wysokość II lub III żebra, a kończy na powięzi przyuszniczej i żwaczowej, włóknach obniżacza wargi dolnej, żuchwie;
 2. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy – jest bardzo silnym mięśniem odpowiadającym za jednostronne zgięcie głowy do boku i obracanie jej w stronę przeciwległą, przy czym obustronna praca mięśni zgina głowę do tyłu. Zbudowany jest z dwóch głów: przyśrodkowej i bocznej. W efekcie rozpoczyna się na przedniej powierzchni rękojeści mostka (głowa przyśrodkowa) i końcu mostkowym obojczyka (głowa boczna), a kończy na powierzchni bocznej wyrostka sutkowatego oraz odcinku bocznym kresy karkowej górnej.

Środkowe mięśnie szyi

Mięśnie środkowe szyi dzielą się dodatkowo na mięśnie podgnykowe i nadgnykowe.

Mięśnie podgnykowe

Do grupy podgnykowej można zaliczyć mięśnie:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina
 1. mostkowo-gnykowy – biegnie od klatki piersiowej aż do kości gnykowej jako taśma o szerokości 1,5-2 cm. W efekcie swej pracy obniża kość gnykową. Przyczep początkowy znajduje się na tylnej powierzchni rękojeści mostka, końcu mostkowym obojczyka i stawie mostkowo-obojczykowym, z kolei przyczep końcowy na trzonie kości gnykowej;
 2. łopatkowo-gnykowy – jest długim i spłaszczonym mięśniem. Zwiększa światło żyły szyjnej wewnętrznej. Obejmuje górny brzeg łopatki, więzadło poprzeczne łopatki, podstawę wyrostka kruczego i trzon kości gnykowej;
 3. mostkowo-tarczowy – to płaski mięsień o kształcie wydłużonego czworoboku. Obniża chrząstkę tarczową. Przyczep początkowy znajduje się na tylnej powierzchni rękojeści mostka i chrząstce I żebra. Kończy się natomiast na kresie skośnej chrząstki tarczowatej;
 4. tarczowo-gnykowy – biegnie jako przedłużenie poprzedniego mięśnia. Rozpoczyna się na kresie skośnej chrząstki tarczowatej, a kończy na trzonie i rogach większych kości gnykowej.

Mięśnie nadgnykowe

Do mięśni nadgnykowych należą mięśnie:

 1. dwubrzuścowy – składa się z 2 brzuśców: przedniego i tylnego. Odpowiada za opuszczanie żuchwy. Przyczep początkowy obejmuje ścięgno pośrednie (brzusiec przedni) i wcięcie sutkowe kości skroniowej (brzusiec tylny). Z kolei przyczep końcowy obejmuje dół dwubrzuścowy żuchwy;
 2. rylcowo-gnykowy – mięsień ten pociąga kość gnykową ku górze i ku tyłowi. Przyczep początkowy obejmuje wyrostek rylcowaty kości skroniowej, z kolei przyczep końcowy – trzon lub rogi większe kości gnykowej;
 3. żuchwowo-gnykowy – obniża żuchwę, napina dno jamy ustnej, a także podpiera i unosi język. Rozpoczyna się na kresie żuchwowo-gnykowej żuchwy, zaś kończy na przedniej powierzchni trzonu kości gnykowej;
 4. bródkowo-gnykowy – opuszcza żuchwę i unosi język. Przyczep początkowy obejmuje kolec bródkowy żuchwy, z kolei końcowy – przednią powierzchnię trzonu kości gnykowej.

Głębokie mięśnie szyi

Mięśnie głębokie szyi dzielą się na 2 rodzaje mięśni: pochyłe i przedkręgowe.

Mięśnie pochyłe

Tę grupę obejmują mięśnie pochyłe:

 1. przedni – rozpoczyna się czterema pasmami na guzkach przednich wyrostków poprzecznych od III do VI kręgu szyjnego. Natomiast kończy się na I żebrze;
 2. środkowy – rozpoczyna się 6 lub 7 pasmami na wyrostkach poprzecznych I do VI kręgu szyjnego. Natomiast kończy się tak jak mięsień poprzedni;
 3. tylny – rozpoczyna się 2 lub 3 pasmami na wyrostkach poprzecznych V lub VI kręgu szyjnego. Kończy się natomiast na bocznej powierzchni II żebra.

Mięśnie przedkręgowe

Są to mięśnie:

 1. prosty przedni głowy – niekiedy ciężko go zlokalizować, ponieważ to stosunkowo niewielki mięsień o czworobocznym kształcie. Rozpoczyna się na nasadzie wyrostka poprzecznego kręgu szczytowego, natomiast kończy na części podstawnej kości potylicznej;
 2. długi głowy – jest najbardziej powierzchownym mięśniem tej grupy. Rozpoczyna się na guzkach przednich wyrostków poprzecznych od III do VI kręgu szyjnego, zaś kończy tuż przed mięśniem przednim głowy;
 3. długi szyi – składa się z 3 głównych pasm: przyśrodkowego, bocznego skośnego górnego i bocznego skośnego dolnego. Przyczep początkowy obejmuje II-IV kręg szyjny (pasmo przyśrodkowe), wyrostki poprzeczne od III do VI kręgu szyjnego (pasmo boczne skośne górne), od I do III kręgu piersiowego (pasmo boczne skośne dolne). Natomiast przyczep końcowy obejmuje guzki przednie wyrostków poprzecznych V-VII kręgu szyjnego.

Zobacz również: Taping karku (ból szyi, sztywność).Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *