Szukaj
Szukaj

Mięśnie kończyny górnej – podział, funkcje

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Mięśnie kończyny górnej dzielą się na mięśnie obręczy barkowej, mięśnie ramienia, mięśnie przedramienia oraz mięśnie ręki.

 

Mięśnie obręczy barkowej

Do mięśni obręczy barkowej zaliczamy:

1. Mięsień podgrzebieniowy – rotuje zewnętrznie ramię, wspomaga prostowanie poprzez wznos oraz napina torebkę stawową.

2. Mięsień nadgrzebieniowy – ma trójkątny kształt. Odpowiada za odwodzenie ramienia i współdziała w napinaniu torebki stawowej. Jako funkcję dodatkową uznaje się niewielką rotację zewnętrzną ramienia.

3. Mięsień obły większy – opuszcza podniesione do góry ramię. Pełni także funkcję rotatora wewnętrznego. To antagonista mięśnia naramiennego.

4. Mięsień obły mniejszy – napina torebkę stawową i rotuje zewnętrznie ramię.

5. Mięsień podłopatkowy – jest wewnętrznym rotatorem i przywodzicielem stawu ramiennego, napina torebkę stawową.

6. Mięsień naramienny – dzieli się na 3 części: przednią, środkową i tylną. Odwodzi ramię i rotuje je, zarówno do zewnątrz jak i do wewnątrz (w zależności od części mięśnia).

Mięśnie ramienia

Mięśnie ramienia dzieli się na grupę przednią i tylną. Grupę przednią stanowią zginacze unerwione przez nerw mięśniowo-skórny. Są to: mięsień kruczo-ramienny, mięsień dwugłowy ramienia, mięsień ramienny. Grupę tylną stanowią prostowniki unerwione przez nerw promieniowy i są to: mięsień trójgłowy i mięsień łokciowy.

Grupa przednia

1. Mięsień kruczo-ramienny – to najmniejszy mięsień tej grupy. Jest odpowiedzialny za ruchy zginania, przywodzenia i rotacji w stawie ramiennym.

2. Mięsień dwugłowy ramienia – zbudowany jest z 2 głów: krótkiej i długiej. Odpowiada za zginanie stawu ramiennego i stawu łokciowego oraz za odwracanie przedramienia. Głowa długa odwodzi ramię, natomiast głowa krótka je przywodzi.

3. Mięsień ramienny – jest silnym zginaczem przedramienia w stawie łokciowym.

Grupa tylna

1. Mięsień trójgłowy ramienia – zajmuje niemal całą tylną powierzchnię ramienia. Dzieli się na 3 głowy: długą, boczną i przyśrodkową. Głowa długa jest najsilniejszym prostownikiem stawu ramiennego, a także silnie je przywodzi. Dwie pozostałe głowy odpowiadają za wyprost stawu łokciowego.

2. Mięsień łokciowy – jest stosunkowo niewielkim mięśniem. Napina torebkę stawową i wspomaga ruch wyprostny w stawie łokciowym.

Mięśnie przedramienia

Mięśnie przedramienia dzielą się na grupę przednią, boczną i tylną.

Grupa przednia

Grupa przednia zawiera zginacze, jest najsilniejszą grupą przedramienia. Wyróżnia mięśnie powierzchowne i głębokie. Powierzchowne to mięśnie takie jak mięsień nawrotny obły, mięsień zginacz promieniowy nadgarstka, mięsień zginacz łokciowy nadgarstka, mięsień dłoniowy długi, mięsień zginacz powierzchowny palców. Natomiast mięśnie głębokie to mięsień zginacz głęboki palców, mięsień zginacz długi kciuka, mięsień nawrotny czworoboczny.

Grupa przednia – warstwa powierzchowna

1. Mięsień nawrotny obły – zbudowany z 2 głów: ramiennej i łokciowej. Mięsień odpowiada za zginanie stawu łokciowego i nawracanie przedramienia.

2. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka – mięsień wrzecionowatego kształtu nawraca przedramię, wspomaga nieznacznie zgięcie w stawie łokciowym oraz zginanie i odwodzenie dopromieniowe ręki.

3. Mięsień dłoniowy długi – występuje u około 85% populacji. Odpowiada za nawracanie przedramienia i zginanie stawu łokciowego. Napina także rozcięgno dłoniowe oraz zgina stawy śródręczno-paliczkowe palców rąk.

4. Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka – posiada dwie głowy: ramienną i łokciową. Pełni funkcje zginacza stawu łokciowego i przywodziciela dołokciowego ręki.

5. Mięsień zginacz powierzchowny palców – na ten mięsień składają się dwie głowy: ramienno-łokciowa i promieniowa. Jest zginaczem ręki i palców

Patronite
Patronite

Grupa przednia – warstwa głęboka

1. Mięsień zginacz głęboki palców – zgina rękę oraz wszystkie stawy palców od II do V. Dzięki niemu możliwe jest zbliżanie do siebie rozstawionych palców dłoni.

2. Mięsień zginacz długi kciuka – zgina zarówno kciuk jak i rękę. Powoduje także niewielkie odwodzenie ręki.

3. Mięsień nawrotny czworoboczny – odpowiada za nawracanie przedramienia.

Grupa boczna

Grupa boczna unerwiona jest przez nerw promieniowy. Składa się z 4 mięśni takich jak mięsień ramienno-promieniowy, mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka i mięsień promieniowy krótki nadgarstka, mięsień odwracacz.

1. Mięsień ramienno-promieniowy – jest bardzo silnym zginaczem stawu łokciowego. Dodatkowo nieznacznie nawraca i odwraca przedramię.

2. Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka – jest zginaczem stawu łokciowego, lekko nawraca przedramię, a także zgina grzbietowo i odwodzi rękę.

3. Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka – mięsień ten pełni tylko jedną funkcję taką jak prostowanie ręki.

4. Mięsień odwracacz – obejmuje kość promieniową. Pełni funkcję odwracacza ręki i przedramienia.

Grupa tylna

Ostatnia grupa – tylna – również dzieli się na mięśnie powierzchowne i głębokie. Do powierzchownych należą mięśnie takie jak mięsień prostownik palców, mięsień prostownik palca małego, mięsień prostownik łokciowy nadgarstka. Warstwa głęboka to mięśnie takie jak mięsień odwodziciel długi kciuka, mięsień prostownik długi i mięsień prostownik krótki kciuka, mięsień prostownik wskaziciela.

Grupa tylna – warstwa powierzchowna

1. Mięsień prostownik palców – mięsień prostuje palce dłoni w stawach śródręczno-paliczkowych, a także je odwodzi. Jest najsilniejszym prostownikiem ręki.

2. Mięsień prostownik palca małego – odpowiada za ruchy palca małego, takie jak prostowanie i przywodzenie.

3. Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka – zgina grzbietowo rękę i przywodzi ją.

Grupa tylna – warstwa głęboka

1. Mięsień odwodziciel długi kciuka – jest największym mięśniem tej grupy. Odwodzi kciuk i rękę dopromieniowo, a także zgina rękę dłoniowo.

2. Mięsień prostownik długi kciuka – prostuje kciuk we wszystkich stawach, a współpracując z innymi mięśniami przywodzi go. Mięsień prostownik długi kciuka prostuje rękę, jednak w bardzo niewielkim stopniu.

3. Mięsień prostownik krótki kciuka – prostuje kciuk w stawie śródręczno-paliczkowym. Jest odwodzicielem zarówno kciuka jak i ręki.

4. Mięsień prostownik wskaziciela – prostuje palec wskazujący, prostuje rękę i odwodzi ją dopromieniowo.

Mięśnie ręki

Mięśnie ręki są odpowiedzialne za ruchy ręki i palców. Dzielą się na mięśnie kłębu, mięśnie kłębika i mięśnie środkowe ręki. W przypadku większości tych mięśni ich funkcje zawarte są w nazwie.

Mięśnie kłębu

1. Mięsień zginacz krótki kciuka.
2. Mięsień odwodziciel krótki kciuka.
3. Mięsień przeciwstawiacz kciuka.
4. Mięsień przywodziciel kciuka.

Mięśnie kłębika

1. Mięsień odwodziciel palca małego.
2. Mięsień dłoniowy krótki.

Mięśnie środkowe ręki

1. Mięśnie glistowate.
2. Mięśnie międzykostne dłoniowe.
3. Mięśnie międzykostne grzbietowe.

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.


Polecane produkty:
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *