Medfile

Mięsień trójgłowy ramienia (musculus triceps brachii)

– znajduje się na całej tylnej powierzchni ramienia.

Przyczepy:

Przyczep początkowy mięśnia trójgłowego ramienia składa się z trzech głów: długiej, bocznej i przyśrodkowej.

pp (głowa długa – caput longum):
guzek podpanewkowy łopatki. Początek tej głowy ukryty jest pod mięśniem naramiennym.

pp (głowa boczna – caput laterale):
tylna powierzchnia trzonu kości ramiennej, powyżej i bocznie od bruzdy nerwu promieniowego.

pp (głowa przyśrodkowa – caput mediale):
tylna powierzchnia kości ramiennej, poniżej i przyśrodkowo od bruzdy nerwu promieniowego.

Sklep Spirulina

pk: wyrostek łokciowy kości łokciowej (olecranon).

Czynność:

– głowa długa:
działa na staw ramienny – jeden z najsilniejszych mięśni tyłozginających (prostujących) ramię, a także silny przywodziciel.

Główne działanie mięśnia trójgłowego ramienia to prostowanie stawu łokciowego.

Unerwienie:

splot ramienny, nerw promieniowy.

Unaczynienie:

krew tętnicza pochodzi z tętnicy tylnej okalającej ramię, tętnicy głębokiej ramienia oraz tętnic pobocznych łokciowych.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław