RSQ Technologies

Mięsień odwracacz (musculus supinator) znajduje się głęboko na tylnej, bocznej i przedniej powierzchni stawu ramienno promieniowego. Znaczna część tego mięśnia położona jest po tylnej stronie przedramienia. Swoim przebiegiem obejmuje kość promieniową.

Mięsień odwracacz (musculus supinator)

Mięsień odwracacz – położenie

Mięsień odwracacz przykrywają takie mięśnie jak:

  1. Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka.
  2. Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka.
  3. Mięsień prostownik palców.
  4. Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka.
  5. Mięsień łokciowy.

Mięsień odwracacz na wysokości szyjki kości promieniowej tworzy kanał dla gałęzi głębokiej nerwu promieniowego, który przebija go w tym miejscu. Dzieli również mięsień na dwie warstwy:

  • powierzchowną, która zstępuje ku dołowi
  • głęboką, o poprzecznym przebiegu włókien

Mięsień odwracacz – przyczepy

pp: nadkłykieć boczny kości ramiennej, grzebień mięśnia odwracacza kości łokciowej, więzadło pierścieniowate stawu promieniowo-łokciowego bliższego oraz więzadło poboczne promieniowe.

Sklep Spirulina

pk: tylna, boczna i przednia powierzchnia powyżej i poniżej guzowatości kości promieniowej.

Czynność

Mięsień odwracacz odwraca przedramię i rękę.

Unerwienie

Gałązki nerwu promieniowego z gałęzi głębokiej nerwu promieniowego (C5-C8).

Unaczynienie

Tętnica wsteczna międzykostna i tętnica wsteczna promieniowa.

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018. ISBN 978-83-200-4323-5.
  2. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3447-7.
  3. Ignasiak Z., Anatomia układu ruchu, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, ISBN-10 83-60290-17-2.
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław