Fotodepilacja Wrocław

Testy neurologiczne powinny być przeprowadzone w momencie gdy tylko fizjoterapeuta będzie podejrzewał, że układ nerwowy jest odpowiedzialny za objawy z jakimi zmaga się pacjent. Dzielą się one na testy siły mięśniowej, badanie odruchów oraz badanie czucia.

Testy neurologiczne w badaniu przedmiotowym

Testy neurologiczne

Testy integralności nerwów powinny być przeprowadzone, gdy pacjent będzie miewał następujące objawy:

  • mrowienia i drętwienia
  • osłabienie mięśni
  • problemy z czuciem
  • upuszczania przedmiotów z reki bez wcześniejszego wypadku czy urazu
  • problemy z chodzeniem bez wcześniejszego wypadku czy urazu.

1. Testy te mogą być przeprowadzone, gdy pacjent znajduje się zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej. Test siły mięśniowej polega na izometrycznym sprawdzeniu siły mięśnia. Pacjent powinien próbować wykonać ruch daną częścią ciała przeciwko oporowi stawianemu przez fizjoterapeutę. Powodem przeprowadzania testów izometrycznych, a nie ekscentrycznych bądź koncentrycznych jest unikniecie pogubienia się wynikającego z tonusu mięśniowego. Zmiany w sile mięśnia natomiast mogą być spowodowane uszkodzeniem nerwu ruchowego albo samego mięśnia. Poniżej przedstawione zostały kręgi, od których wychodzą nerwy i wysyłają sygnały do mięśni umożliwiając dane ruchy:

C1-2: zginanie i prostowanie szyi
C3: zginanie boczne szyi
C4: unoszenie ramion
C5: odwodzenie ramion
C5-6: zginanie stawu łokciowego
C7: prostowanie stawu łokciowego
C8: zginanie i prostowanie kciuka oraz stawu promieniowo-nadgarstkowego
T1: przywodzenie palców reki
L1-2: zginanie stawu biodrowego
L3-4: prostowanie stawu kolanowego
L4: zginanie grzbietowe stopy
L5: zginanie grzbietowe palucha
S1-2: zginanie podeszwowe stopy
L5- S1: zginanie stawu kolanowego
L5-S1: prostowanie stawu biodrowego

2. Badanie odruchów polega na sprawdzeniu reakcji organizmu na dany bodziec. W tym przypadku fizjoterapeuta sprawdza odruchy bezwarunkowe takie jak odruch z mięśnia ramienno-promieniowego, odruch z mięśnia dwugłowego ramienia, odruch z mięśnia trójgłowego ramienia, odruch kolanowy, odruch skokowy, test babińskiego i stopotrząs.

Ważne jest, aby podczas wykonywania tych testów badana część ciała była zrelaksowana. Czasami może to być trudne dla pacjenta i wtedy pomocne okazać się może poproszenie pacjenta o odliczanie od 100 w dół do 7 cyfr. Odwróci to jego uwagę od przeprowadzanego testu i umożliwi fizjoterapeucie na prawidłowe przeprowadzenie badania.

Sklep Spirulina

Testu babińskiego polega na przesunięciu długopisu bądź drugiego końca młoteczka używanego do badania odruchów przez boczną część podeszwowej strony stopy od piety w stronę palców. Jeśli podczas testu nastąpi zgięcie grzbietowe dużego palca i podeszwowe zgięcie pozostałych palców wówczas test będzie pozytywny. Ciekawostką jest to, że u małych dzieci tuż po urodzeniu test babińskiego jest zawsze pozytywny – jest to normalne.

Innym testem jest stopotrząs, podczas którego fizjoterapeuta wykonuje szybkie zgięcie grzbietowe stopy. Test jest pozytywny gdy stopa będzie wykonywała zginanie podeszwowe w formie trzęsienia. Jeśli nerw jest mocno uciśnięty odruchy będą nieobecne. Zmniejszone odruchy mogą oznaczać lekko uciśnięty nerw, natomiast powiększony odruch uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Dodatkowe testy takie jak test babińskiego i test odruchu podeszwowego powinien zostać przeprowadzony, a gdy będą one pozytywne wówczas fizjoterapeuta powinien skierować pacjenta do lekarza jak najszybciej.

C5: mięsień dwugłowy ramienia
C6: mięsień ramienno- promieniowy
C7-8: mięsień trójgłowy ramienia
S1-2: odruch skokowy
L3-4: odruch kolanowy

3. Badanie czuciowe polega na dotykaniu, przesuwaniu wacika bądź chusteczki po obu stronach ciała pacjenta porównując jedną stronę do drugiej. Ważne jest, aby dana część ciała była odsłonięta tak, aby fizjoterapeuta mógł bezpośrednio robić testy na skórze pacjenta. Podczas testu pacjent powinien mieć oczy zamknięte, a fizjoterapeuta badając czucie, porównuje obie strony i pyta pacjenta czy czucie po jednej stronie jest takie same jak po drugiej. Gdy wystąpi różnica to prosi o podanie w przybliżeniu procentowej różnicy. Zamiast wacika czasami może również zostać użyta igła do sprawdzania czy pacjent odczuwa ostre i tępe czucie oraz zimno i ciepło. Użycie igły oraz temperatura będą wyjątkowo przydatne podczas dużych zmian w badaniu czucia przy użyciu wacika. Zmiany w czuciu są spowodowane uszkodzeniem nerwów czuciowych, miedzy korzeniem nerwowym, a ich końcówkami.

Należy pamiętać, że sama utrata czucia bądź odruchy mogą nic nie oznaczać. Gdy występują wszystkie objawy jednoczenie, wówczas jest to spowodowane uciskiem rdzenia bądź nerwu korzeniowego, bądź rdzenia korzeniowego czy poważnego uszkodzenia układu nerwowego. Czasami pacjent może mieć pomniejszony odruch lub nie mieć odruchu, a inne testy neurologiczne i ich wyniki wyjdą prawidłowe. Inni z kolei mogą mieć pomniejszone czucie, a normalne odruchy i siłę mięśniową.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław