Medfile

Wady i choroby kikutów

 

Problemy z kikutem najczęściej dotyczą:Wady i choroby kikutów

– bolesności;
– kształtu;
– długości;
– ustawienia i ruchomości kikuta;
– jakości powłok zewnętrznych i blizny.

Wady i choroby kikutów – przyczyny

Do najczęstszych przyczyn wad i chorób kikutów należą:
– niewłaściwa technika operacyjna;
– niewłaściwe postępowanie pooperacyjne;
– nieodpowiednia higiena kikuta i protezy;
– wadliwe zaprotezowanie.

Bolesność kikuta

Ból kikuta jest zazwyczaj związany z obwodowym układem nerwowym, ale może być także pochodzenia centralnego.
Możliwe przyczyny bólu kikuta:
– stan zapalny tkanek miękkich lub kości;
– zaburzenia krążenia;
– wyrośla kostne;
– owrzodzenia, choroby skóry;
– nerwiak gdy jest położony powierzchownie lub osadzony w rozległej bliźnie.

Zaburzenia krążenia i trofiki kikuta

Kikut z zaburzeniami krążenia i trofiki jest zimny, siny, potliwy, z obrzękiem na obwodzie i ma tendencję do owrzodzeń.

Sklep Spirulina

Zaburzenia krążenia i trofiki kikuta występują:

– po amputacjach z powodu chorób tętnic obwodowych;
– w zbyt długich kikutach podudzia;
– w kikutach z nadmiarem tkanek miękkich i niewłaściwie zaopatrzonymi mięśniami;
– przy niewłaściwym zastosowaniu protez podciśnieniowych.

Postępowanie przy zaburzeniach krążenia kikuta

W przypadku kikuta z upośledzonym krążeniem tętniczym – potrzeba starannego dopasowania protezy z przeniesieniem ciężaru na guz kulszowy i pośladki.
W przypadku kikuta z upośledzonym krążeniem żylnym – stosuje się bandażowanie, ćwiczenia usprawniające odpływ krwi żylnej oraz zabiegi fizykoterapii. Przy braku poprawy konieczne bywa usunięcie nadmiaru tkanek miękkich ze zszyciem mięśni powyżej kikuta kostnego dla odtworzenia funkcji mięśniowej pompy żylnej. Zbyt długie kikuty goleni z zaburzeniami krążenia wymagają amputacji na wyższym poziomie.

Wadliwe ustawienie kikuta

O wadliwym ustawieniu kikuta mówi się w sytuacji, gdy jest on ustawiony w przykurczu. Kluczowe znaczenia dla ustawienia kikuta ma okres pooperacyjny, należy zwracać uwagę na odpowiednie ułożenia oraz stosować ćwiczenia zapobiegające przykurczom.

Typowe ustawienia przykurczowe:

– ramię – przykurcz przywiedzeniowy;
– udo – przykurcz zgięciowo-odwiedzeniowy;
– podudzie – przykurcz zgięciowy;
– stopa – ustawienie końsko-szpotawe.

Wadliwy kształt kikuta

Kształt kikuta jest wadliwy, gdy na jego końcu wystaje kość pokryta tkanką bliznowatą, zazwyczaj wrażliwą i bolesną. Ma to miejsce najczęściej u dzieci ze względu na szybszy wzrost kości względem tkanek miękkich. U dorosłych wada zachodzi w wyniku pokrycia kikuta zbyt napiętą skórą lub nie stosowania wyciągu po amputacjach otwartych.
W kikutach podudzia częstą wadą jest pozostawienie zbyt długiej strzałki lub ostrego zakończenia kości piszczelowej, który powoduje dolegliwości uciskowe.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław