Fotodepilacja Wrocław

Biodoza (dawka progowa promieni nadfioletowych)

– jednostka dawkowania biologicznego promieniowania nadfioletowego. Określa stan wrażliwości ustroju na promienie nadfioletowe, której miarą jest czas naświetlania z danej odległości, konieczny do wywołania minimalnego, progowego odczynu rumieniowego.

Do oznaczenia dawki progowej promieni nadfioletowych służy rumieniomierz (umożliwia on kolejne naświetlanie z określonej odległości różnych, sąsiadujących ze sobą, małych powierzchni skóry).

Sklep Spirulina

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław