Fotodepilacja Wrocław

Chronaksja

– miara pobudliwości tkanek. Jest to najkrótszy czas impulsu (ms) potrzebny do wywołania progowego skurczu mięśnia przy natężeniu równym podwójnej reobazie.

Sklep Spirulina

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław