Kwas hialuronowy

Mięsień nawrotny obły (łac. musculus pronator teres) to jednostawowy mięsień, który przebiega w kierunku skośnym i dolnym. Jego brzeg górny stanowi granicę przyśrodkową dołu łokciowego. Mięsień ten należy do warstwy powierzchownej grupy przedniej mięśni przedramienia.

Mięsień nawrotny obły

Topografia

Mięsień nawrotny obły leży powierzchownie i najbardziej bocznie ze wszystkich mięśni tej grupy. Biegnie on skośnie od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej do kości promieniowej. Powierzchnia przednia jest przykryta powięzią przedramienia, z którą mięsień nawrotny obły jest częściowo zrośnięty. Ku dołowi zachodzi na niego mięsień ramienno-promieniowy.

Mięsień nawrotny obły – budowa

Mięsień nawrotny obły posiada 2 głowy – ramienną i łokciową. Głowa ramienna rozpoczyna się na przegrodzie międzymięśniowej przyśrodkowej ramienia i na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej. Z kolei głowa łokciowa jest słabsza i rozpoczyna się na wyrostku dziobiastym kości łokciowej. Następnie obie kierują się skośnie ku dołowi i do boku, po czym łączą się po krótkim przebiegu i kończą krótkim oraz płaskim ścięgnem na powierzchni bocznej części środkowej kości promieniowej. To w tym miejscu ścięgno często wywołuje chropowatość.

Przyczepy można zatem zapisać następująco:

Sklep Spirulina
  • pp: głowa ramienna – nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej i przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa ramienia, głowa łokciowa – wyrostek dziobiasty kości łokciowej;
  • pk: boczna powierzchnia kości promieniowej (w połowie długości).

Między głowami przebiega nerw pośrodkowy, który zaopatruje ten mięsień.

Mięsień nawrotny obły – funkcje

Ze względu na to, że mięsień ten biegnie skośnie do długiej osi przedramienia, jego działanie na zasadzie równoległoboku sił można rozłożyć na 2 prostopadle do siebie ustawione siły. W efekcie składowa skierowana poprzecznie do kości promieniowej nawraca przedramię w obu stawach promieniowo-łokciowych, z kolei składowa skierowana wzdłuż kości zgina je w stawie łokciowym.

Jeżeli kość promieniowa nie jest ustalona przez mięśnie odwracające, mięsień nawrotny obły najpierw nawraca ją, a później zgina. Mięśnie antagonistyczne w ruchu odwracania mają jednak 2 razy większą siłę od mięśnia nawrotnego obłego.

Unerwienie

Unerwienie mięśnia nawrotnego obłego pochodzi od splotu ramiennego, a dokładniej odpowiada za to nerw pośrodkowy.

Unaczynienie

Unaczynienie pochodzi z gałęzi tętnicy ramiennej, promieniowej i łokciowej.

Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
Rehabilitacja Wrocław