Mięsień nawrotny obły

Mięsień nawrotny obły

Mięsień nawrotny obły (łac. musculus pronator teres) to jednostawowy mięsień, który przebiega w kierunku skośnym i dolnym. Jego brzeg górny stanowi granicę przyśrodkową dołu łokciowego. Mięsień ten należy do warstwy powierzchownej grupy przedniej mięśni przedramienia. Topografia Mięsień nawrotny obły leży powierzchownie i najbardziej bocznie ze wszystkich mięśni tej grupy. Biegnie on skośnie od nadkłykcia przyśrodkowego […]

Urazy sportowe

Urazy sportowe

Uprawianie sportu i regularne ćwiczenia mają korzystny wpływ na zdrowie organizmu, jednak mogą powodować urazy sportowe. Należy wiedzieć, co dokładnie może je spowodować, aby móc efektywnie i bezpiecznie uprawiać ulubioną dyscyplinę sportową. Przyczyny Urazy sportowe mogą być spowodowane następującymi czynnikami: wypadki – takie jak np. upadek; brak odpowiedniej rozgrzewki przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń; przy […]