Kwas hialuronowy

Mięsień biodrowo-żebrowy (łac. musculus iliocostalis) stanowi część boczną mięśnia krzyżowo-grzbietowego. Przebiega on między żebrami lub ich homologicznymi odpowiednikami. Dzieli się na część:

  • lędźwiową;
  • klatki piersiowej;
  • szyjną.

 

Mięsień biodrowo-żebrowy – budowa

Każda z części mięśnia biodrowo-żebrowego posiada swój przebieg i budowę.

Część lędźwiowa

Rozpoczyna się od wspólnej masy mięśniowej i przyczepia się do kątów od sześciu do dziewięciu dolnych żeber.

Sklep Spirulina

Część klatki piersiowej

Biegnie w przedłużeniu poprzedniego mięśnia. Otrzymuje on wzmacniające wiązki początkowe od kątów od dwunastego do siódmego żebra przyśrodkowo od przyczepów mięśnia biodrowo-żebrowego lędźwi. Kończy się na kątach sześciu lub pięciu górnych żeber.

Część szyjna

Mięsień biodrowo-żebrowy od przodu graniczy z mięśniem pochyłym tylnym, bocznie i z tyłu z mięśniem dźwigaczem łopatki, przyśrodkowo zaś z mięśniem najdłuższym szyi. Ponadto stale łączy się z częścią klatki piersiowej opisaną powyżej.

Otrzymuje on od czterech do sześciu wzmacniających wiązek początkowych od kątów od szóstego do trzeciego, a często nawet od siódmego do drugiego żebra. Przyczepia się do guzków tylnych wyrostków poprzecznych od szóstego do czwartego (niekiedy trzeciego) kręgu szyjnego.

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław