choroby

Ekstruzja łąkotki

Ekstruzja łąkotki

Ekstruzja łąkotki odnosi się do wysunięcia obwodu łąkotki powyżej 3 mm poza brzeg kości piszczelowej. Innymi słowy stanowi wysunięcie się trzonu łąkotki poza jej anatomiczne

Czytaj dalej »

Hemimelia

Hemimelia to wada wrodzona polegająca na jednostronnym lub obustronnym niedorozwoju dystalnej części kończyny dolnej lub kończyny górnej. Jej przyczyny nie są znane. Może pojawić się

Czytaj dalej »
Hipochondroplazja

Hipochondroplazja

Hipochondroplazja to genetycznie uwarunkowana choroba wrodzona, dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Prowadzi do upośledzenia kostnienia śródchrzęstnego, karłowatości i innych poważnych schorzeń. Nie ma sposobów na

Czytaj dalej »
Achondroplazja (karłowatość)

Achondroplazja

Achondroplazja (inaczej: karłowatość) to schorzenie dziedziczone w sposób autosomalny dominujący, odnoszące się do mutacji genu kodującego receptor czynnika wzrostu fibroblastów 3. Konsekwencją są przede wszystkim

Czytaj dalej »
Fokomelia

Fokomelia

Fokomelia to wrodzony brak długich części kończyny. W przebiegu tej poważnej wady stopy i/lub dłonie są połączone bezpośrednio z tułowiem, co jest procesem nieodwracalnym i

Czytaj dalej »
Pyknodysostoza (tkanka kostna)

Pyknodysostoza

Pyknodysostoza to rzadka choroba genetyczna dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Należy do grona dysplazji kostnych, objawia się więc licznymi anomaliami w budowie tkanki kostnej, co

Czytaj dalej »
Rizomelia

Rizomelia

Rizomelia (ang. rhizomelia) to poważny objaw wielu zespołów genetycznych i wad wrodzonych, odnoszący się do skrócenia proksymalnych części kości kończyn górnych i kości kończyn dolnych.

Czytaj dalej »
Torbielowatość nerek

Torbielowatość nerek

Torbielowatość nerek występuje z częstotliwością 1 na 4 000 osób. Wiąże się z występowaniem w obrębie nerek wypełnionej płynem przestrzeni. Są to torbiele, stąd nazwa

Czytaj dalej »
Labilne ciśnienie krwi

Labilne ciśnienie krwi

Labilne ciśnienie krwi odnosi się do wahania i niestabilności ciśnienia tętniczego. Częstym zjawiskiem u osób młodych jest rozwój nadciśnienia tętniczego rozpoczynający się labilnością ciśnienia i

Czytaj dalej »
Dusznica bolesna

Dusznica bolesna

Dusznica bolesna (inaczej: dławicą piersiową) to choroba charakteryzująca się występowaniem napadowych bólów w obrębie klatki piersiowej, w rzucie serca. Bezpośrednią przyczyną jest niewydolność naczyń wieńcowych,

Czytaj dalej »
Ekstruzja łąkotki

Ekstruzja łąkotki

Ekstruzja łąkotki odnosi się do wysunięcia obwodu łąkotki powyżej 3 mm poza brzeg kości piszczelowej. Innymi słowy stanowi wysunięcie się trzonu łąkotki poza jej anatomiczne

Czytaj dalej »

Hemimelia

Hemimelia to wada wrodzona polegająca na jednostronnym lub obustronnym niedorozwoju dystalnej części kończyny dolnej lub kończyny górnej. Jej przyczyny nie są znane. Może pojawić się

Czytaj dalej »
Hipochondroplazja

Hipochondroplazja

Hipochondroplazja to genetycznie uwarunkowana choroba wrodzona, dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Prowadzi do upośledzenia kostnienia śródchrzęstnego, karłowatości i innych poważnych schorzeń. Nie ma sposobów na

Czytaj dalej »
Achondroplazja (karłowatość)

Achondroplazja

Achondroplazja (inaczej: karłowatość) to schorzenie dziedziczone w sposób autosomalny dominujący, odnoszące się do mutacji genu kodującego receptor czynnika wzrostu fibroblastów 3. Konsekwencją są przede wszystkim

Czytaj dalej »
Fokomelia

Fokomelia

Fokomelia to wrodzony brak długich części kończyny. W przebiegu tej poważnej wady stopy i/lub dłonie są połączone bezpośrednio z tułowiem, co jest procesem nieodwracalnym i

Czytaj dalej »
Pyknodysostoza (tkanka kostna)

Pyknodysostoza

Pyknodysostoza to rzadka choroba genetyczna dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Należy do grona dysplazji kostnych, objawia się więc licznymi anomaliami w budowie tkanki kostnej, co

Czytaj dalej »
Rizomelia

Rizomelia

Rizomelia (ang. rhizomelia) to poważny objaw wielu zespołów genetycznych i wad wrodzonych, odnoszący się do skrócenia proksymalnych części kości kończyn górnych i kości kończyn dolnych.

Czytaj dalej »
Torbielowatość nerek

Torbielowatość nerek

Torbielowatość nerek występuje z częstotliwością 1 na 4 000 osób. Wiąże się z występowaniem w obrębie nerek wypełnionej płynem przestrzeni. Są to torbiele, stąd nazwa

Czytaj dalej »
Labilne ciśnienie krwi

Labilne ciśnienie krwi

Labilne ciśnienie krwi odnosi się do wahania i niestabilności ciśnienia tętniczego. Częstym zjawiskiem u osób młodych jest rozwój nadciśnienia tętniczego rozpoczynający się labilnością ciśnienia i

Czytaj dalej »
Dusznica bolesna

Dusznica bolesna

Dusznica bolesna (inaczej: dławicą piersiową) to choroba charakteryzująca się występowaniem napadowych bólów w obrębie klatki piersiowej, w rzucie serca. Bezpośrednią przyczyną jest niewydolność naczyń wieńcowych,

Czytaj dalej »
Kategorie wpisów

Najpopularniejsze w zdrowie