Agnozja

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Agnozja to zaburzenie odbioru bodźców wzrokowych, słuchowych lub czuciowych na skutek uszkodzenia tkanki nerwowej w mózgu. Nazwa wywodzi się z języka greckiego i oznacza nieświadomość/nieznajomość. Po raz pierwszy tego terminu użył Zygmunt Freud.

Agnozja

Rodzaje agnozji

Agnozję dzieli się na:

 • wzrokową;
 • słuchową;
 • czuciową.

Agnozja wzrokowa przejawia się trudnościami w rozpoznawaniu znanych obiektów przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozpoznawania ich za pomocą innych zmysłów. Pojawia się ona po uszkodzeniu płatów potylicznych. Dzieli się na następujące podrodzaje:

 • prozopagnozja – czyli trudności w rozpoznawaniu znajomych twarzy;
 • wzrokowa agnozja przedmiotów;
 • agnozja barw;
 • simultanagnozja – czyli brak możliwości rozpoznawania więcej niż 1 przedmiotu jednocześnie.

Agnozja słuchowa cechuje się trudnościami w rozpoznawaniu dźwięków. Pacjenci nie potrafią śpiewać ani powtarzać usłyszanej melodii. Wyróżnić można głuchotę korową (niezdolność do rozpoznawania wszystkich rodzajów bodźców słuchowych – zarówno werbalnych jak i niewerbalnych) oraz amuzję (niezdolność oceny różnych cech dźwięków muzycznych).

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Z kolei agnozja czuciowa jest wynikiem uszkodzenia płata ciemieniowego. Charakteryzuje się trudnościami w rozpoznawaniu obiektów za pomocą np. dotyku, położenia czy drżenia i wibracji bez pomocy zmysłu wzroku. Lokalizację uszkodzenia można łatwo rozpoznać po ręce, w której występuje astereognozja. Oznacza to, że jeśli zaburzenia występują w prawej ręce, to uszkodzenie dotyczy lewej półkuli mózgu.

Powyżej przedstawiono trzy najbardziej znane rodzaje agnozji zgodnie z podstawowym podziałem. Wyróżnia się jednak dodatkowo mniej znane, następujące rodzaje agnozji:

 • agnozja przestrzenna – czyli niezdolność do odnalezienia drogi w znanym otoczeniu, nawet jeśli chodzi o własny dom;
 • anozognozja – brak świadomości zaburzeń chorobowych lub nawet zaprzeczanie jej istnieniu. Bardzo ciekawą postacią jest zaprzeczanie ślepocie przez osoby niewidome;
 • autotopagnozja – czyli zaburzenia schematu ciała. Przejawia się problemami w rozpoznawaniu części własnego ciała.

Podsumowując, agnozje można podzielić ze względu na rodzaj bodźca, modalność zmysłową, zaburzenia apercepcyjne i asocjacyjne, a także typ funkcji psychicznej.

Bibliografia

 1. Herzyk A., Neuropsychologiczna analiza zaburzeń emocjonalnych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu, Audiofonologia, tom XIV, 1999.
 2. Walsh K., Darby D., Neuropsychologia kliniczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014.


Polecane produkty:

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *