Szukaj
Szukaj

Zespoły bólowe kręgosłupa

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Zespoły bólowe kręgosłupa różnego pochodzenia i o różnym przebiegu zwane tradycyjnie jako „bóle krzyża” stały się epidemią naszych czasów. Dane epidemiologiczne jednoznacznie wskazują, że zespoły bólowe i inne zaburzenia z kręgosłupem stanowią jeden z podstawowych problemów medycznych i ekonomiczno-społecznych.

Dotychczas opisano około 500 różnorodnych powodów tych dolegliwości, które są przyczyną przedłużających się zwolnień lekarskich i z tym związanej absencji w pracy.

Zespoły bólowe kręgosłupa

 

Zespoły bólowe kręgosłupa w Polsce

Bóle dolnego odcinka kręgosłupa zaliczane są do najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Są też jedną z najczęstszych przyczyn sprowadzających pacjenta z powodu bólu do lekarza rodzinnego. Bóle krzyża stanowią problem interdyscyplinarny, którego leczeniem zajmują się neurolodzy, neurochirurdzy, reumatolodzy, ortopedzi i specjaliści z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, psycholodzy, a nawet ginekolodzy.

Przewlekłe choroby i zespoły bólowe kręgosłupa urosły do rangi choroby społecznej i cywilizacyjnej. Każdego roku miliony ludzi przebywa na L-4 z powodu „bólów krzyża” i nie wraca do pracy. Wiąże się to bezpośrednio i pośrednio ze wzrostem wydatków przez państwo na leczenie i fizjoterapię.

Zobacz również: ból kręgosłupa w odcinku szyjnym

Sytuacja w Polsce

Liczne badania dotyczące kosztów poniesionych przez państwo w związku ze zwolnieniem lekarskim oraz opieki medycznej i rehabilitacji wykazują, że przekraczają nakłady pieniężne na leczenie innych schorzeń, w tym sercowo-naczyniowych. Liczba niepełnosprawnych osób w populacji w wieku produkcyjnym dawno przekroczyła 15% w naszym społeczeństwie. W efekcie powoduje to usytuowanie się na niechlubnym pierwszym miejscu wśród innych krajów UE.

Polska staje się krajem rencistów i emerytów, co stwarza ogromne problemy dla sektora służby zdrowia. Sytuacja ta uwarunkowana jest:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina
  • globalnym starzeniem się społeczeństwa;
  • występowaniem zjawiska wielochorobowości;
  • niskim poziomem wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia w zakresie walki z czynnikami ryzyka oraz świadomości, że dbałość o zdrowie pozostawać powinna głównie w naszych rękach.

Według danych w literaturze, „bóle krzyża” dotykają wcześniej czy później około 90% społeczeństwa. W tym coraz częściej młodsze pokolenia w krajach wysoko rozwiniętych. Siedzący styl życia, praca przy komputerze, mała aktywność fizyczna to nawyki sprzyjające postępowaniu zmian zwyrodnieniowo-przeciążeniowych kręgosłupa, czego konsekwencją jest ból zmuszający chorego do wizyty lekarskiej.

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost przyznawanych świadczeń rehabilitacyjnych i orzeczeń o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Aby ograniczyć wydatki z ZUS w Polsce wzorem instytucji ubezpieczeń społecznych w innych krajach wprowadzono program „Prewencja – Rehabilitacja – Kompensacja”, który to daje już pozytywne efekty w postaci powrotu coraz większej liczby osób po przebytych „bólach krzyża” dzięki prowadzonej rehabilitacji i zabiegom z zakresu medycyny fizykalnej (rehabilitacja uzdrowiskowa, sanatoryjna, w tym wodolecznictwo, fizykoterapia przeciwbólowa, przeciwzapalna, rehabilitacja, masaż i inne zabiegi fizjoterapeutyczne).

Badania dotyczące tematyki wpływu rehabilitacji na powrót chorych do pracy wykazały, że 1/3 z ubezpieczonych ze schorzeniami narządu ruchu po rehabilitacji odzyskała zdolność do kontynuowania pracy zarobkowej. Dlatego też przed przyznaniem świadczenia rentowego należy wykorzystać wszystkie możliwości diagnostyczno-lecznicze oraz rehabilitacyjne mogące przywrócić rekonwalescentowi możliwość powrotu do pracy.

Placówki rehabilitacyjne

Kluczową rolę w przywracaniu optymalnej sprawności pacjentów po przebytej chorobie odgrywają placówki rehabilitacyjne, w których prowadzona jest kompleksowa działalność leczniczo-terapeutyczna. Jednym z wyróżniających się ośrodków na terenie Rzeszowa i Podkarpacia jest Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Reh-Mediq w Tyczynie. Jest to placówka usługowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Swiadczy usługi rehabilitacyjne dla chorych z różnorodnością schorzeń narządu ruchu, w tym chorób kręgosłupa.

Wielu cierpiących na zespoły bólowe kręgosłupa uzyskuje bardzo dobre efekty rehabilitacji, wielu z nich wraca również do pracy. Placówka posiada:

  • nowocześnie wyposażone sale usprawniania leczniczego;
  • zabiegi z wodolecznictwa;
  • masaż leczniczy z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod.

Gabinety fizykoterapii wyposażone są w unikatowy sprzęt do diagnostyki i rehabilitacji, co pozwala na szybkie uzyskiwanie pożądanych efektów leczenia. Zatrudniona kadra posiada najwyższe kwalifikacje do prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych. Wykorzystuje, w usprawnianiu chorego z zespołami bólowymi kręgosłupa, elementy terapii manualnej i nowoczesnych metod neurorehabilitacyjnych. Przejawem tego, że zapotrzebowanie na takie usługi rośnie, może być fakt rekrutowania przez WSIiZ studentów na studia kierunkowe, m.in. z fizjoterapii (najnowszy nabór na ten kierunek rozpoczął się w styczniu tego roku).

Podsumowanie

Leczenie schorzeń pochodzenia kręgosłupowego, z szerokim wykorzystaniem fizjoprofilaktyki, zaliczane jest w wielu cywilizowanych krajach do modelu biologiczno-psychologiczno-społecznego. Powinno opierać się zatem na kompleksowej terapii, także z udziałem pacjenta i rodziny. Bowiem straty finansowe wynikające ze zwolnień lekarskich, rent, kosztów leczenia, różnorodnych form wsparcia socjalnego, zmuszają środowiska medyczne, ekonomiczne, edukacyjne do podejmowania działań w kierunku naprawy sytuacji w tym zakresie. Styl życia, który jest odpowiedzialny za 53% chorób cywilizacyjnych, w tym schorzeń kręgosłupa, ma bezpośredni związek z postawami prozdrowotnymi społeczeństwa. Wiąże się także z odpowiedzialnością każdego z obywateli za własne zdrowie.

Bibliografia

  1. Milanow I., Zespół bólowy kręgosłupa, Pediatria i Medycyna Rodzinna, 3/2014.
  2. Dobrzaniecka A., Pogorzała A., Wybrane zagadnienia profilaktyki  i postępowania w zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, Horyzonty Współczesnej Fizjoterapii.
  3. Dobosiewicz K., Niespecyficzny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży – uwarunkowania biomechaniczne, neurofizjologiczne oraz psychospołeczne, Neurologia Dziecięca, 15/2006.


Polecane produkty:
Patronite
Patronite

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *