Sprawdzony Fizjoterapeuta

Zabiegi chirurgiczne w nowotworach gruczołu piersiowego

Rodzaje zabiegów chirurgicznych w nowotworach gruczołu piersiowego:

1. Zabiegi diagnostyczne:w nowotworach gruczołu piersiowego

– wycięcie fragmentu guza;
– wycięcie całego guza;
– klinowe wycięcie fragmentu gruczołu;
– wycięcie podejrzanego fragmentu gruczołu;
– biopsja węzła wartowniczego;
– wycięcie łatwo dostępnych zmian przerzutowych

2. Zabiegi lecznicze

Operacje oszczędzające – lumpektomia:

– w sytuacji, gdy leczenie jest możliwe bez konieczności amputacji piersi;
– jeżeli guz jest mniejszy niż 3 centymetry;
– gdy węzły pachowe są niewyczuwalne lub pojedyncze i ruchome.

Medfile
Operacje radykalne:

– amputacja prosta – usunięcie piersi z powięzią mięśnia piersiowego większego;
– amputacja podskórna – usunięcie tkanki gruczołowej z pozostawieniem skóry, brodawki wraz z otoczką jako przygotowanie do operacji odtwórczej;
– zmodyfikowana radykalna operacja piersi wg metody Meddena (najczęściej wykonywana) – usunięcie gruczołu piersiowego z powięzią mięśnia piersiowego większego i węzłami chłonnymi pachowymi w jednym bloku tkankowym. Dla lepszego dostępu do węzłów chłonnych mięsień piersiowy mniejszy zostaje przecięty;
– operacja wg metody Pateya – mięsień piersiowy większy i mniejszy zostaje usunięty;
– radykalna amputacja piersi wg metody Halsteda – usunięcie gruczołu piersiowego z mięśniem piersiowym większym i układem chłonnym pachowym w jednym bloku tkankowym. Metoda stosowana w sytuacji nacieku na mięsień piersiowy większy.

3. Zabiegi odtwórcze

– rekonstrukcja gruczołu piersiowego.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii