Medfile

Test Langego

– służy do stwierdzenia przykurczu zginaczy stawu biodrowego oraz niewydolności mięśni kulszowo-goleniowych.

Wykonanie

Pacjent w pozycji stojącej. Badający poleca pacjentowi wykonanie zgięcia badanej kończyny dolnej w stawie biodrowym do ok. 30° przy wyprostowanym stawie kolanowym i obserwuje zachowanie kolca biodrowego przedniego górnego.

Interpretacja

W warunkach fizjologicznych unoszenie kończyny dolnej spowoduje pociąganie miednicy za guz kulszowy przez mięśnie kulszowo-goleniowe, skutkiem czego będzie przemieszczenie się kolca biodrowego przedniego górnego ku górze oraz spłaszczenie lordozy lędźwiowej. Stwierdza się wtedy wynik ujemny testu Langego (próba Langego ujemna).

Sklep Spirulina

Jeżeli kolec biodrowy przedni górny nie zmienia położenia lub pochyla się w dół, świadczy to o przykurczu mięśni zginaczy stawu biodrowego oraz niewydolności mięśni kulszowo-goleniowych. W takim przypadku jest to wynik dodatni testu Langego (próba Langego dodatnia).

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław