Szukaj
Szukaj

Klimatoterapia w rehabilitacji

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Klimatoterapia to podstawa w leczeniu uzdrowiskowym. Klimat stanowi jeden z najważniejszych, naturalnych czynników leczniczych. Jego korzystne wpływy zostały niejednokrotnie udowodnione. W Polsce wyróżnia się 3 główne klimaty, jednak największe znaczenie ma klimat górski i nadmorski. Właśnie tam powstało najwięcej uzdrowisk, które są ważnym elementem rehabilitacji wielu schorzeń.

Klimatoterapia w rehabilitacji

Co składa się na klimat?

Opisując dany klimat bierze się pod uwagę w miarę stałe i powtarzalne w dłuższym okresie czasu elementy pogody. Mowa tutaj o:

 • ciśnieniu atmosferycznym
 • nasłonecznieniu
 • zachmurzeniu
 • temperaturze powietrza
 • wilgotności powietrza
 • wietrze
 • ruchach pionowych powietrza
 • zjawiskach elektrycznych

Nasłonecznienie stanowi zarówno bodziec termiczny jak i fotochemiczny. Wilgotność powietrza z kolei określana jest poziomem pary wodnej. Wzrasta nad zbiornikami wodnymi. Duża wilgotność w połączeniu z wysoką temperaturą utrudnia parowanie potu, a tym samym ochładzanie organizmu.

Zawsze (biorąc pod uwagę czynniki klimatu) należy szczegółowo zapoznać się ze schorzeniami i dolegliwościami pacjenta. Przykładowo, jonizacja powietrza, będąca elementem zjawisk elektrycznych, działa korzystnie na układ oddechowy. Jednak gwałtowne zmiany elektromagnetyczne mogą wywoływać bóle blizn czy tkanek objętych procesem reumatoidalnym.

Klimat górski

Wraz ze wzrostem wysokości ponad poziom morza obniża się temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz ciśnienie parcjalne tlenu. Powietrze górskie charakteryzuje się dużą czystością bakteriologiczną i niewielką zawartością alergenów. Ten rodzaj klimatu wpływa szczególnie korzystnie na układ immunologiczny, oddychania oraz krążenia. Jednak ze względu na jego częstą zmienność, może być niekorzystny dla osób w zaawansowanym wieku lub ciężko chorych.

Wykorzystuje się go do leczenia chorób:

Patronite
Patronite
 • układu oddechowego – astmy oskrzelowej, gruźlicy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • układu krążenia – z wyjątkiem zaawansowanej choroby niedokrwiennej oraz nieustabilizowanej choroby nadciśnieniowej
 • alergicznych
 • skóryłuszczyca, niektóre dermatozy
 • po zabiegach chirurgicznych, z wyjątkiem nowotworów

Klimat nizinny

Obejmuje około 70% terenów Polski. Klimat ten jest szczególnie łagodny i mało bodźcowy. Z tego względu nadaje się do leczenia osób starszych oraz ze schorzeniami, które źle reagują na dużą bodźcowość. Oczyszczone z pyłów i zanieczyszczeń powietrze nizinno-leśnych uzdrowisk jest często wykorzystywane do leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego.

Klimat nadmorski

Klimat nadmorski (podobnie jak górski) jest bardzo silnie bodźcowy. Charakteryzuje się znacznym nasłonecznieniem oraz wysoką i stosunkowo stałą wilgotnością powietrza (aż 80%). Klimat ten stał się na tyle popularny i korzystny, że wyodrębniono u jego podstaw nowy kierunek klimatoterapii, czyli thalassoterapię. Wykorzystuje ona formy zabiegów leczniczych, które można wykonać wyłącznie nad brzegiem morza:

 • oddychanie aerozolem morskim – ze względu na znaczną zawartość soli i jodu, czynność korzystnie wpływa na układ oddechowy
 • helioterapia – którą wykorzystuje się w fizjoterapii wielu schorzeń zgodnie ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do światłolecznictwa
 • kąpiel w morzu – szczególnie jako element kinezyterapii w wodzie
 • brodzenie w wodzie – wykazano, że ma to szczególny wpływ na stan tętnic, żył i naczyń chłonnych w obrębie kończyn dolnych

Klimatoterapia – wykorzystanie klimatu w rehabilitacji

Klimatoterapia jest jednym z elementów leczenia uzdrowiskowego, a tym samym stanowi nieodłączną i niezwykle korzystną bazę do czynności fizjoterapeutycznych. Organizm poddany działaniu określonego klimatu, często lepiej reaguje na zabiegi fizykalne, które również stanowią element leczenia uzdrowiskowego. Bardzo dobrym pomysłem jest także przeprowadzanie ćwiczeń czy zajęć grupowych na świeżym powietrzu. Większa ilość tlenu pobranego przez krew zwiększy wydolność organizmu i polepszy funkcjonowanie narządów wewnętrznych, a w połączeniu z innymi czynnikami danego klimatu, zwiększy skuteczność kinezyterapii.

Zobacz również: Wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka.

Ciekawostką jest, że klimatoterapia szczególnie korzystnie wpływa na uzupełnienie farmakoterapii. Niekiedy pozwala zmniejszyć lub całkowicie odstawić przyjmowane dotychczas dawki leku. Ze względu na niską cenę, łatwą dostępność oraz zdrowotne działanie, klimat stanowi coraz częściej doceniany czynnik leczniczy.

Bibliografia

 1. Kasprzak W., Mańkowska A., Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 2. Wojtanowska J., Niewęgłowska-Wilk M., Wilk T., Motywy korzystania i poziom zadowolenia klientów Uzdrowiska Swoszowice, Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków 2012.


Polecane produkty:
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *