Fizjoexpert Futuro

Szczęka jest drugą po żuchwie, największą kością twarzoczaszki. Jest to kość parzysta, ma udział w tworzeniu sklepienia jamy ustnej, ścian bocznych i dna jamy nosowej, a także dna oczodołu. Ogranicza częściowo dół podskroniowy i dół skrzydłowo-podniebienny. Ze względu na centralne położenie i spore zróżnicowanie szczęka pełni różnorodne funkcje: przenosi ciśnienie powstające podczas żucia na część mózgową czaszki, wytwarza drogi łzowe, buduje przegrodę między jamą nosową, a ustną, stanowi podporę dla języka.

Szczęka Maxilla

 

Szczęka – budowa

Szczęka składa się z trzonu i czterech wyrostków:

  • czołowego
  • jarzmowego
  • podniebiennego
  • zębodołowego

Trzon szczęki

Trzon szczęki (corpus maxillae) posiada kształt leżącej poziomo, trójściennej piramidy. Zawiera zatokę szczękową (sinus maxillaris), która stanowi największą z pneumatycznych przestrzeni jamy nosowej. Trzon posiada trzy powierzchnie boczne i czwartą, stanowiącą podstawę piramidy. Powierzchnia przednia jest skierowana w stronę policzka, tylna (podskroniowa) ku dołowi podskroniowemu, a górna (oczodołowa) w stronę oczodołu. Te trzy powierzchnie łączą się w wierzchołku piramidy, który stanowi wyrostek jarzmowy czaszki. Powierzchnia będąca podstawą piramidy tworzy dolną część ściany bocznej jamy nosowej.

Wyrostek jarzmowy

Wyrostek jarzmowy (processus zygomaticus) jest to trójkątna wyniosłość, znajdująca się w miejscu zetknięcia powierzchni przedniej, podskroniowej i oczodołowej trzonu szczęki. Od przodu bierze on udział w wytworzeniu powierzchni przedniej, z tyłu ogranicza część dołu podskroniowego, a ku górze łączy się z kością jarzmową. Ku dołowi biegnie grzebień jarzmowo-zębodołowy, oddzielający od siebie powierzchnię przednią i podskroniową trzonu.

Sklep Spirulina

Wyrostek czołowy

Wyrostek czołowy (processus frontalis) leży w przedłużeniu ściany przedniej i przyśrodkowej szczęki. Jest to mocna blaszka kostna, przebiegająca w kierunku górno-przyśrodkowym. Powierzchnia boczna wyrostka czołowego jest miejscem przyczepu mięśnia okrężnego oka, dźwigacza wargi górnej i skrzydła nosa oraz więzadła powiekowego przyśrodkowego. Powierzchnia przyśrodkowa tworzy część ściany bocznej jamy nosowej, znajduje się na niej grzebień sitowy (crista ethmoidalis). Jego część przednia tworzy tzw. groblę nosa (agger nasi) – wyniosłość ograniczająca od góry część przednią przewodu nosowego środkowego.

Wyrostek zębodołowy

Wyrostek zębodołowy (processus alveolaris) stanowi gąbczastą i najgrubszą część kości szczękowej. Ku tyłowi i przyśrodkowo jest wklęsły, do przodu i bocznie – wypukły. Wraz z wyrostkiem zębodołowym przeciwległej szczęki stanowi odcinek krzywej eliptycznej. Tworzy szeroki łuk zębodołowy (arcus alveolaris), zawierający ujścia ośmiu zębodołów (alveoli dentales), podzielonych przegrodami międzyzębodołowymi (septa ineralveolaria). Każdy zębodół stanowi dokładny odlew adekwatnego korzenia zęba. W zębodołach zębów trzonowych i przedtrzonowych występują mniejsze przegrody, oddzielające korzenie jednego zęba – przegrody międzykorzeniowe (septa interradicularia). Na zewnętrznej powierzchni wyrostka zębodołowego znajdują się łęki zębodołowe (juga alveolaria), do których przyczepiają się niektóre mięśnie twarzy. Łęk zębodołowy kła i siekacza bocznego stanowi miejsce przyczepu części skrzydłowej i poprzecznej mięśnia nosowego oraz okrężnego ust. Na powierzchni bocznej wyrostka zębodołowego od tyłu znajduje się przyczep górny mięśnia policzkowego.

Wyrostek podniebienny

Wyrostek podniebienny (processus palatinus) jest grubą, ułożoną poziomo blaszką kostną. Łączy się przyśrodkowo z z wyrostkiem podniebiennym szczęki przeciwległej za pomocą szwu podniebiennego przyśrodkowego (sutura palatina mediana). Bocznie wyrasta z trzonu szczęki. Wyrostek podniebienny tworzy sporą część dna jamy nosowej i sklepienia jamy ustnej. Powierzchnia dolna jest wklęsła i tworzy wraz z przeciwległym wyrostkiem trzy czwarte podniebienia kostnego. Powierzchnia górna jest gładka, wklęsła i tworzy większą część dna jamy nosowej.

Jak rozluźnić mięśnie szczęki i żuchwy?

Fizjoterapeuta Paweł z Centrum Fizjoterapeuty pokazuje jak w prosty sposób można rozluźnić mięśnie przyczepiające się do szczęki i żuchwy:

 

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław