RSQ Technologies

Osie ciała to osie przeprowadzone przez ciało człowieka i ustawione w stosunku do siebie pod kątem prostym. Wyróżniamy 3 główne osie ciała:

Osie ciała

1. Oś strzałkowa (axis sagittalis)

– przebiega od przodu do tyłu (od strony brzusznej do grzbietowej). Odnosząc się do tej osi używamy następujące określenia:

– kierunek przedni (directio anterior) lub brzuszny (ventralis);
– kierunek tylny (directio posterior) lub grzbietowy (dorsalis).

2. Oś pionowa (axis verticalis)

– wyznacza kierunek górny oraz dolny (directo superior et inferior) w stosunku do tułowia. Biegnie od szczytu głowy do szczątkowego ogona. W życiu płodowym kierunek ten określany jest jako czaszkowy i ogonowy. Oś pionowa jest najdłuższa ze wszystkich osi. Ustawiona jest prostopadle do osi strzałkowej i poprzecznej. Na kończynach określenie kierunek górny odpowiada pojęciu bliższy (proximalis), natomiast dolny określany jest jako dalszy (distalis).

Sklep Spirulina

3. Oś poprzeczna (axis transversa)

– przebiega od jednej strony ciała do drugiej (np. od prawej do lewej strony). Wyznacza kierunek przyśrodkowy (directio medialis) oraz kierunek boczny (directio lateralis).  Oś poprzeczna ustawiona jest prostopadle do osi pionowej, a także osi strzałkowej.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław