Szukaj
Szukaj

Encefalopatia nadciśnieniowa

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Encefalopatia nadciśnieniowa określa zespół o ostrym przebiegu, obejmujący bóle głowy, wymioty, zaburzenia świadomości, neurologiczne i zaburzenia widzenia. To stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagający natychmiastowego wszczęcia procedur leczniczych.

 

Przyczyny

Omawiany zespół może być rezultatem nadciśnienia tętniczego, późnego stadium zatrucia ciążowego, zespołu hemolityczno-mocznicowego, zakrzepowej plamicy małopłytkowej czy leczenia immunosupresyjnego. Do rozwoju tego rodzaju encefalopatii może przyczyniać się obecność zaburzeń w układzie autoregulacji mózgowego przepływu krwi – niezależnie od wahań wartości układowego ciśnienia tętniczego.

Ogólnie wyróżnia się 2 teorie mówiące o patofizjologii encefalopatii nadciśnieniowej. Pierwsza wskazuje na teorię obrzęku naczyniopochodnego i znajduje coraz więcej potwierdzeń w badaniach klinicznych. Sugeruje, że wzrost ciśnienia tętniczego istotnie zaburza mechanizmy autoregulacji, co prowadzi do rozszerzenia tętniczek mózgowych i przerwania bariery krew-mózg. Natomiast teoria alternatywna zakłada, że gwałtowny wzrost ciśnienia powoduje skurcz naczyń, czego efektem jest zmniejszenie przepływu mózgowego i niedokrwienie tego narządu.

Przeważnie jednak encefalopatia nadciśnieniowa rozwija się w momencie gwałtownego wzrostu ciśnienia tętniczego, do czego mogą doprowadzić:

 • nagłe przerwanie leczenia hipotensyjnego;
 • chromochłonne guzy nadnerczy;
 • farmakologiczna choroba nadciśnieniowa w przypadku nieprawidłowej jej kontroli;
 • koarktacja aorty;
 • zwężenie tętnicy nerkowej;
 • zespół nerczycowy.

Ponadto encefalopatia nadciśnieniowa może rozwinąć się w efekcie układowych chorób tkanki łącznej i uzależnień narkotykowych (amfetamina, kokaina).

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Objawy

Głównym objawem encefalopatii nadciśnieniowej jest wzrost ciśnienia tętniczego do tego stopnia, że dochodzi do zaburzeń mechanizmu autoregulacji przepływu mózgowego krwi. Pozostałe objawy obejmują:

 • napady padaczkowe – częściowe lub pierwotnie czy wtórnie uogólnione;
 • ogniskowe lub uogólnione objawy neurologiczne;
 • nudności i wymioty;
 • bóle głowy;
 • zaburzenia świadomości.

Wśród objawów ogniskowych najczęściej dochodzi do zaburzeń widzenia obejmujących widzenie przez mgłę, niedowidzenie połowicze jednoimienne, ślepotę korową czy kwadrantowe ubytki pola widzenia. Możliwe są również omamy wzrokowe.

Prawdopodobnie w pierwszej fazie choroby dochodzi do rozwoju obrzęku naczyniopochodnego. Z kolei w przypadku niepodjęcia leczenia dochodzi zatem do nieodwracalnych zmian niedokrwiennych, a także do wystąpienia obrzęku cytotoksycznego.

Diagnostyka

Encefalopatię nadciśnieniową można zdiagnozować za pomocą badania MRI. Podczas badania rezonansem magnetycznym obserwuje się wszelkie odchylenia od stanu prawidłowego mające związek z obrzękiem. Występuje on przeważnie w istocie białej okolicy tylnych mózgowia, czyli w okolicy płatów potylicznych i tylnej części płatów ciemieniowych.

Leczenie

Zespół ten odpowiednio leczony zwykle należy do schorzeń odwracalnych. Jednak brak wczesnej diagnozy i rozpoczęcia postępowania terapeutycznego może skutkować zgonem. Leczenie rozpoczyna się na oddziale szpitalnym, czym zajmują się kwalifikowani specjaliści. Leczenie opiera się na bardzo agresywnym działaniu hipotensyjnym. W związku z tym lekami z wyboru są zazwyczaj takie dożylne środki hipotensyjne jak blokery kanału wapniowego czy labetalol.

Bibliografia

 1. Kozubski W., Łukasik M., Encefalopatia nadciśnieniowa, Polski Przegląd Neurologiczny, 6/2010.


Polecane produkty:

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *