RSQ Technologies

MRI (ang. magnetic resonance imaging) jest bardzo przydatny w dostarczaniu szczegółowych obrazów tkanek miękkich. Stanowi nieinwazyjną metodę diagnozowania obrazowego w medycynie. Pomaga on rozróżnić substancje ciała w oparciu o ich właściwości fizyczne np. różnice pomiędzy wodą i tkankami zawierającymi tłuszcz.

MRI - obrazowanie rezonansem magnetycznym

Jak działa MRI?

MRI opiera się na emisji częstotliwości fal radiowych z cząsteczek i atomów znajdujących się w tkankach miękkich, które są wystawione na statyczne pole magnetyczne. Gdy pacjent zostaje umieszczony w polu magnetycznym, protony komórek ulegają namagnesowaniu i zaczynają się układać w jednej linii (wyrównują się). Następnie impulsy o częstotliwości fali radiowej, które wytwarzają pole elektromagnetyczne są wysyłane w płaszczyźnie prostopadłej do magnesu, w wyniku czego protony zaczynają się poruszać i przemieszczać poza swoje miejsce. Po zatrzymaniu się protonów tzn. przejścia do stanu spoczynkowego, zostaje wytworzona w nich energia, która następnie zostaje przetworzona i przekształcona w obraz medyczny. Wytworzona w protonach energia rożni się natężeniem w zależności od tego w jakiej tkance miękkiej się znajduje. To z kolei sprawia, że niektóre tkanki miękkie są białe, a inne szare, bądź czarne Daje to możliwość na rozróżnienie struktur ciała oraz postawienie diagnozy.

Wskazania

Najczęstszymi wskazaniami do skanowania metodą rezonansu magnetycznego są:

ośrodkowy układ nerwowy – udar mózgu, zaburzenia demielinizacyjne i guzy;
– urazy / zaburzenia mięśniowo-szkieletowe;
– obrazowanie tętnic i żył.

Sklep Spirulina

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do wykonywania badania MRI są:

– rozrusznik serca (umieszczenie stymulatora w polu magnetycznym tymczasowo zatrzymuje jego prace, co może być potencjalnie śmiertelne dla pacjenta);
– klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe (pod wpływem silnego pola magnetycznego klipsy mogą się oderwać);
– niektóre stenty tętnicy wieńcowej (należy sprawdzić u producenta czy bezpieczne jest wykonywanie MRI)
– kawałki metalu w oczach (pod wpływem pola magnetycznego fragment metalu może oderwać się i doprowadzić do utraty wzroku);
– metalowe przedmioty w pomieszczeniu np. nożyczki (mogą one być przyciągane przez magnes i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji).

Zalety:

– jest bardzo szczegółowe: egzaminuje zarówno fizjologię jak i anatomie;
– bezpieczne dla pacjenta: brak promieniowania jonizującego;
– możliwość obrazowania w kilku płaszczyznach ciała;
– obiekty ze stali nierdzewnej, takie jak np. protezy biodrowe nie są przeciwwskazaniem do MRI.

Wady:

– ograniczona dostępność;
– jest czasochłonne: skanowanie może trwać do 60 minut;
– podczas MRI klatki piersiowej i brzucha pacjent musi leżeć nieruchomo przez dłuższy czas, co może okazać się bardzo trudne (dlatego tomografia komputerowa jest bardziej korzystna w tego rodzaju sytuacjach);
– badanie MRI nie może być przeprowadzone u pacjentów z rozrusznikiem serca, zaciskami do tętniaków oraz niektórymi stentami;
– jest stosunkowo kosztowne w porównaniu z innymi formami obrazowania.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław