Kwas hialuronowy

MRI (ang. magnetic resonance imaging) jest bardzo przydatny w dostarczaniu szczegółowych obrazów tkanek miękkich. Stanowi nieinwazyjną metodę diagnozowania obrazowego w medycynie. Pomaga on rozróżnić substancje ciała w oparciu o ich właściwości fizyczne np. różnice pomiędzy wodą i tkankami zawierającymi tłuszcz.

MRI - obrazowanie rezonansem magnetycznym

Jak działa MRI?

MRI opiera się na emisji częstotliwości fal radiowych z cząsteczek i atomów znajdujących się w tkankach miękkich, które są wystawione na statyczne pole magnetyczne. Gdy pacjent zostaje umieszczony w polu magnetycznym, protony komórek ulegają namagnesowaniu i zaczynają się układać w jednej linii (wyrównują się). Następnie impulsy o częstotliwości fali radiowej, które wytwarzają pole elektromagnetyczne ulegają wysyłaniu w płaszczyźnie prostopadłej do magnesu, w wyniku czego protony zaczynają się poruszać i przemieszczać poza swoje miejsce.

Po zatrzymaniu się protonów tzn. przejścia do stanu spoczynkowego, zostaje wytworzona w nich energia, która następnie zostaje przetworzona i przekształcona w obraz medyczny. Wytworzona w protonach energia rożni się natężeniem w zależności od tego w jakiej tkance miękkiej się znajduje. To z kolei sprawia, że niektóre tkanki miękkie są białe, a inne szare, bądź czarne Daje to możliwość na rozróżnienie struktur ciała oraz postawienie diagnozy.

Wskazania

Najczęstszymi wskazaniami do skanowania metodą rezonansu magnetycznego są:

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do wykonywania badania MRI są:

Sklep Spirulina
  • rozrusznik serca (umieszczenie stymulatora w polu magnetycznym tymczasowo zatrzymuje jego prace, co może być potencjalnie śmiertelne dla pacjenta);
  • klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe (pod wpływem silnego pola magnetycznego klipsy mogą się oderwać);
  • niektóre stenty tętnicy wieńcowej (należy sprawdzić u producenta czy bezpieczne jest wykonywanie MRI)
  • kawałki metalu w oczach (pod wpływem pola magnetycznego fragment metalu może oderwać się i doprowadzić do utraty wzroku);
  • metalowe przedmioty w pomieszczeniu np. nożyczki (mogą one być przyciągane przez magnes i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji).

Zalety metody

MRI jest bardzo szczegółowe: egzaminuje zarówno fizjologię jak i anatomie, przy czym jest bezpieczne dla pacjenta, ponieważ nie emituje promieniowania jonizującego. Dzięki możliwości obrazowania w kilku płaszczyznach ciała można zdiagnozować wiele różnych problemów.

Dodatkowo obiekty ze stali nierdzewnej, takie jak np. protezy biodrowe nie są przeciwwskazaniem do MRI.

Wady metody

Największą wadą jest ograniczona dostępność oraz znacznie wyższe koszty w porównaniu z innymi formami obrazowania. Ponadto badanie MRI jest czasochłonne, gdyż skanowanie może trwać nawet do 60 minut.

Podczas MRI klatki piersiowej i brzucha pacjent musi leżeć nieruchomo przez dłuższy czas, co może okazać się bardzo trudne (dlatego tomografia komputerowa jest bardziej korzystna w tego rodzaju sytuacjach). Badanie MRI nie może być przeprowadzone u pacjentów z rozrusznikiem serca, zaciskami do tętniaków oraz niektórymi stentami.

Podsumowanie

Badanie MRI stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiająca uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie, bez narażenia na promieniowanie rentgenowskie. To bezbolesna, nieinwazyjna i bezpieczna metoda, która znajduje bardzo wiele zastosowań.

Bibliografia

  1. Ciszkowska-Łysoń B., Anatomia więzadeł krzyżowych w badaniu rezonansem magnetycznym, Acta Clinica, 4/2001.
Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław