Fotodepilacja Wrocław

Zmodyfikowana skala Ashworth’a

służy do oceny poziomu spastyczności mięśni u pacjenta neurologicznego.

Zalecenia podczas wykonywania testów:

– pacjent w pozycji leżącej;
– jeśli badamy mięśnie zginacze – pozycja wyjściowa stawu w maksymalnym zgięciu, prowadzimy ruch do maksymalnego wyprostu;
– jeśli badamy mięśnie prostowniki – pozycja wyjściowa stawu w maksymalnym wyproście, prowadzimy ruch do maksymalnego zgięcia;
– ruch powinien trwać pełną sekundę;
– pacjent stara się rozluźnić.

Sklep Spirulina

Punkty – zmodyfikowana skala Ashworth’a:

0     brak wzrostu napięcia mięśni;
1      minimalne napięcie w końcowym zakresie ruchu;
1+   nieznaczne zwiększenie napięcia mięśni wyczuwalne jako opór i zwolnienie w końcowej fazie ruchu;
2     wzrost napięcia podczas całego ruchu,  nie utrudniający ruchu;
3     znaczne zwiększenie napięcia mięśni, ruch bierny utrudniony;
4     kończyna usztywniona w zgięciu lub w wyproście.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław