Fotodepilacja Wrocław

Kamica nerkowa (nephrolithiasis) – fizjoterapia

Fizjoterapia przy kamicy nerkowej stosowana jest w dwóch stanach:

1. Podczas napadu kolki.
2. Po ustąpieniu kolki.

Kamica nerkowa fizjoterapia

1. Podczas napadu

Cel:

– ustąpienie bólu;
– złagodzenie stanów skurczowych i towarzyszących stanów zapalnych.

1. Kąpiele gorące całkowite

Temperatura: 37-42 st. C wzrastająca co 2 minuty o 1 st. C.

Czas: 10-20 minut.

Uwaga!
W temperaturze 42 st. C nie dłużej niż 3-5 minut.

2. Kąpiele nasiadowe ciepłe i gorące

Temperatura: 34-46 st. C.

3. Prądy diadynamiczne wg Knauth

Segmentarnie: od Th9 do Th12 oraz od L1 do L3, punkt maksymalny dla nerek to Th4 – między przyśrodkowym brzegiem łopatki i kręgosłupem.

Prądy:

MF, CP, LP po 1-2 minuty.

Elektrody przegubowe ustawione po obu stronach kręgosłupa.

Zabiegi 1-2 x dziennie.

4. Diatermia krótkofalowa

Cel:

– łagodzenie stanów zapalnych, które towarzyszą kamicy;
– łagodzenie stanów skurczowych;
– ułatwienie wydalenia drobniejszych złogów.

El. sz. lub m. przegrzewanie poprzeczne

Dawka: III

Czas: około 30 minut.

2. Po ustąpieniu kolki

1. Naświetlanie promieniami podczerwonymi – miejscowo

– lampa Sollux z filtrem czerwonym;
– podczerwień lampą Helios.

2. Diatermia krótkofalowa – pole kondensatorowe

El. sz. III – odległość 4-6 cm przykręgosłupowo na okolicę chorej nerki (środek elektrody powinien rzutować na XII żebro).

El. sz. III – odległość 10 cm – przeciwlegle na podbrzusze.

Dawka: II-III.

Sklep Spirulina

Czas: do 30 minut.

3. Płukanie jelit podwodne metodą Broscha

Temperatura wody w kąpieli: 35-37 st. C.
Temperatura wody do płukania: 37-42 st. C.

Uwaga!
Do płukania używa się zazwyczaj fizjologicznego roztworu soli kuchennej (około 270 g soli kuchennej na 30 l wody).

Czas: 45-60 minut.

Zabiegi: 1-2 x tygodniowo.

Seria: 5-10 zabiegów.

4. Masaż

– tkanki łącznej;
– okostnowy;
– wibracyjny – wzdłuż moczowodu oraz w okolicy lędźwi;
– segmentarny – w w kamicy nerkowej nie wymagającej leczenia operacyjnego, a także w kamicy moczowodowej bez powikłań;
– podwodny – aby zlikwidować zaparcia.

5. Leczenie uzdrowiskowe

Cel:

– leczenie kamicy nerkowej;
– zapobieganie nawrotom kamicy.

Uzdrowiska:

1. Cieplice Śląskie Zdrój.
2. Krynica.
3. Szczawno Zdrój.
4. Żegiestów Zdrój.

6. Kuracja pitna

Cel:

– przeciwdziałanie zagęszczaniu moczu poprzez wpływ na diurezę wodną i elektrolitową;
– likwidowanie ropomoczu poprzez wypłukujące działanie wypijanej wody oraz częste opróżnianie pęcherza;
– wypłukiwanie drobnych złogów z nerki lub moczowodu np. wodami mineralnymi.

W Cieplicach Śląskich Zdroju:
0,06 % wodą hipotermalną, fluorkową.
Źródło: Marysieńka.

W Krynicy:
0,07% szczawą.
Źródło: Jan.

W Szczawnie Zdroju:
0,21% szczawą wodorowęglanowo-sodową.
Źródło: Dąbrówka.

Rano na czczo 2000-2500 ml wody mineralnejw ciągu godziny (2 razy w tygodniu). Po wypiciu wody intensywny ruch stopniowany w zależności od ogólnego stanu i sprawności chorego.

7. Masaż

Cel:

– pobudzenie ruchu robaczkowego dróg moczowych.

Rodzaj masażu:

– klasyczny powłok brzucha;
– podwodny.

8. Kąpiele mineralne

– ciepłe.

9. Natryski o temperaturze zmiennej (szkockie)

Uwaga!
Najlepsze wyniki daje leczenie uzdrowiskowe w kamicy moczanowej i cystynowej, zaleca się również leczenie kamicy szczawianowej. Do leczenia uzdrowiskowego kwalifikują się jedynie chorzy nie wymagający leczenia operacyjnego.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław