Medfile

Katabolizm (dysymilacja)

– reakcje metaboliczne, podczas których dochodzi do rozpadu związków chemicznych z wydzieleniem energii.
Energia ta częściowo jest wiązana i magazynowana w wysokoenergetycznych związkach fosforanowych.
Produkty pochodzące z przemian katabolicznych wydalane są z organizmu. Końcowe produkty katabolizmu to dwutlenek węgla (CO2) i woda (H2O).

Sklep Spirulina

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław